nieuws

Nederlandse ingenieurs helpen in Vietnam met waterproblemen

bouwbreed Premium

Vietnam kampt regelmatig met overstromingen. De regering heeft plannen om Ho Chi Minh Stad te beschermen met een dijkring, maar dat biedt geen oplossing voor het regenwater. Staatssecretaris Ben Knapen bracht deze week een bezoek aan Vietnam en het Nederlandse adviesbureau dat zich ter plaatse over de problemen buigt.

Zuidelijk Vietnam kampt met regenproblemen en een stijgende zeespiegel, waardoor Ho Chi Minh Stad regelmatig blank staat. Royal Haskoning DHV studeert, samen met Deltares, op een ‘Ruimte voor de Rivier’-achtige aanpak als variant op de plannen om de dijken te verhogen.

“Het probleem is dat in de straten regelmatig 10 centimeter water staat. De mensen zijn het hier gewend en ploeteren veelal door het water heen, maar wij werken nu aan een structurele waterproof-oplossing”, licht projectdirecteur Maartje Wise van Royal Haskoning DHV toe. In opdracht van de Vietnamese regering buigt het adviesbureau zich over de waterproblemen. “De problemen op het gebied van water in Ho Chi Minh Stad komen in grote lijnen overeen met bijvoorbeeld Rotterdam.”

Wise verwacht eind dit jaar met een aantal alternatieven te kunnen komen voor een oplossing, waarbij wordt ingezet op een pakket voor zowel de korte als de lange termijn. Deltares heeft een speciaal simuleringsmodel gemaakt waarbij overstromingen in combinatie met verschillende maatregelen kunnen worden nagebootst.

Daarbinnen wordt gestoeid met modellen waarbij de stad met dijken wordt beschermd, maar andere gebieden wel af en toe mogen overlopen. “Hier wordt nog niet nagedacht over de relatie met de economische waarde van een onder te lopen gebied. De schade is veel hoger als woonwijken of industriegebieden onderstromen, dus daarbij loont het al snel om die met dijken te beschermen. Maar voor minder dichtbevolkte gebieden kun je ook denken aan overloopgebieden of extra uitbaggeren, zoals we in Nederland bij Ruimte voor de Rivier veel meer toepassen. Extra nadeel van dijken is dat die geen oplossing bieden voor het extra water in de regentijd en ook die stortvloeden komen steeds vaker voor.” De waterexpert onderzoekt of er goedkopere oplossingen zijn dan de huidige plannen voor een ringdijk met twaalf sluizen.

Ze heeft deze week staatssecretaris Ben Knapen op bezoek gehad en uitgelegd aan welke alternatieven wordt gedacht. Nederland heeft goede betrekkingen met Vietnam en op verschillende niveaus wordt kennis uitgewisseld. Royal Haskoning DHV heeft 170 mensen werken in Vietnam, en adviseert ook op het gebied van drink- en afvalwaterzuivering en bij de bouw van nieuwe fabrieken door Westerse multinationals.

Reageer op dit artikel