nieuws

Multifunctionele dijk blijkt gewild op wadden

bouwbreed Premium

Binnen het waddengebied is veel belangstelling voor de aanleg van multifunctionele dijken. Dat blijkt uit de rapportage van de eerste participatieronde van het Deltaprogramma in het waddengebied. Het onderzoek werd gedaan door Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit.

Zowel gemeentelijke overheden als bedrijven zijn geïnteresseerd in multifunctionele dijken. Naast bescherming tegen het wassende water, herbergen dit soort dijken ook andere functies. Te denken valt aan fietspaden of parkeermogelijkheden. Ook kunnen ze worden voorzien van windmolens en zonnepanelen.

Een probleem dat zich voordoet bij de keuze voor multifunctionele dijken is de prijs van dit type waterbescherming. “Een multifunctionele dijk is duurder dan een simpele dijk”, zo staat in het onderzoek. “Innovatieve projecten zijn alleen mogelijk als er een flinke waardevermeerdering is door het ontwerp en dat is over het algemeen meer het geval in bebouwd gebied.”

Een voordeel is dat de aanwezigheid van een multifunctionele dijk een gebied aantrekkelijk maakt voor bewoning. Overigens kunnen ze ook buiten de bebouwde kom worden aangelegd. In dat geval zijn combinaties denkbaar van waterbescherming en natuur. Zo zijn er plannen om om bij Lauwersoog de waterkering te voorzien van een educatieve en ecologische functie.

De onderzoekers van Alterra tekenen daarbij aan dat de aanleg van recreatieve voorzieningen al snel te duur is.

Reageer op dit artikel