nieuws

Mkb’er vreest social return

bouwbreed Premium

Bij elk bouwproject langdurig werklozen inzetten is onmogelijk voor kleine bedrijven. Dat zegt Daan Stuit, voorzitter van MKB Infra.

MKB Infra: Wij streven juist naar structurele werkgelegenheid

Hij reageert daarmee op de nieuwe ladder voor social return die volgend jaar ingaat. Stuit vreest voor een papieren tijger die onwerkbaar is. “Dit is het zoveelste certificaat sinds het afschaffen van de vestigingsvergunning, hét middel om aan te tonen dat je bouwondernemer mocht zijn. Met alle administratieve lasten van dien. Daar worden we als mkb-ondernemers niet blij van”, zegt Stuit.

Niet dat het mkb tegen social return is. Uit onderzoek van TNO blijkt juist dat ondernemers het fenomeen doorgaans al hebben opgenomen in hun beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kleine bedrijven geven vaak meer uit aan social return dan de 5 procent van de loonsom die nu over het algemeen als standaard wordt gehanteerd, aldus TNO.

Mocht de ladder voor social return er toch komen, dan vindt Stuit dat die aan specifieke voorwaarden moet voldoen. Zo moet er niet per project worden gekeken, maar op bedrijfsniveau.

“Afgezien van de administratieve lasten die het met zich meebrengt, is het soms niet mogelijk om op één project voldoende mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in te zetten. Bovendien dreigt het gevaar dat na afloop van een project de ingestroomde werkkracht weer de kaartenbak in verdwijnt. Wij willen juist structurele werkgelegenheid voor die mensen”, aldus Stuit.

De voorzitter vindt dat de instroom via de opleidingsinstituten moet plaatsvinden.

“Zorg ervoor dat bedrijven in hun MVO-beleid 5 procent van de loonsom besteden aan opleidingen voor deze mensen. Laat dat controleren door een accountant. Op deze menier creëer je structureel werk. Dat is veel effectiever dan zoals het nu werkt.”

Reageer op dit artikel