nieuws

Miljardenverlies op gronden

bouwbreed

De verliezen die gemeenten op hun gronden maken lopen verder op. In ieder geval is 2,9 miljard zeker, maar daar kan nog 1,5 miljard bijkomen, verwacht Deloitte.

Gemeenten verzinnen oplossing voor crisis

Over 2011 hebben gemeenten voor 1,5 miljard euro directe verliezen genomen. De voorziening grondbedrijf is ten opzichte van 2010 met 27 procent toegenomen, een verslechtering van 890 miljoen. Het gaat hier om geprognosticeerde tekorten bij lopende ruimtelijke plannen waarvoor gemeenten dekking moeten vinden vanuit de reserves. Daarnaast is de boekwaarde van gronden waar nog geen concrete plannen voor zijn, afgewaardeerd met 770 miljoen, zo hebben de accountants berekend op basis van de jaarrekeningen van gemeenten.

Samen met een winstverdamping van 0,5 miljard en de verliezen over 2010 van 900 miljoen, hebben de gemeenten al 2,9 miljard ingeleverd op hun gronden. Gemeenten zelf verwachten overigens nog steeds een positief saldo dankzij 3 miljard aan toekomstige winsten. Deloitte betwijfelt dat.

De accountants verwachten geen herstel van de woningbouw voor 2014. Dat betekent dus verder uitstel van de overprogrammering en een beperkte daling van de grondprijzen. Dat leidt nog eens tot een extra verlies van 1 tot 1,5 miljard euro.

Artikel 12-status

De accountants hebben in eerdere jaren gewaarschuwd dat gemeenten zo snel zouden interen op hun algemene reserves dat zij in een zogenoemde artikel 12-status terecht zouden komen. Dat betekent preventief toezicht door de provincie op al hun uitgaven. Dat is echter nog niet gebeurd.

Volgens Deloitte komt dit doordat gemeenten tijdig andere oplossingen gevonden hebben om de verliezen op te vangen. Plannen zijn of worden bijgesteld en versoberd, kosten worden verschoven naar de algemene dienst of bijvoorbeeld naar het rioleringsfonds.

Duidelijk is dat de tijd dat het grondbedrijf een inkomstenbron was voor gemeenten, grotendeels achter ons ligt. Behalve voor de nieuwbouw zelf, zal dit volgens hen ook effecten hebben op andere terreinen, zoals de stedelijke vernieuwing. Daar kunnen tekorten niet meer weggeschreven worden op nieuwbouw in de wei.

Reageer op dit artikel