nieuws

Meetcontainer overbodig bij inspectie van rioolstelsel

bouwbreed Premium

Een rioolwaterbestendige, autonome meeteenheid inspecteert gescheiden rioolstelsels op aansluitingen die het verkeerde soort water aanvoeren.

Ook bij een gescheiden rioolstelsel kun je huishoudelijk afvalwater aantreffen in rioolbuizen die uitsluitend zijn bestemd voor de afvoer van hemelwater. Dit kan gebeuren als al bij de aanleg van het stelsel aansluitingen zijn verwisseld. Ook kunnen foutieve aansluitingen zijn gemaakt bij latere verbouwingen en uitbreidingen van aangesloten panden.

Als gevolg van dit soort fouten wordt grijs of zelfs zwart afvalwater ten onrechte samen met hemelwater ongezuiverd geloosd op het oppervlaktewater. In Nederland is ruim 18 procent van de riolering gescheiden aangelegd, het percentage foutaansluitingen ligt naar schatting gemiddeld tussen 2 en 10.

Het detecteren van foutaansluitingen kan met diverse methoden, onder andere met behulp van camera’s, gekleurde rook of geluidstrillingen.

Het kan ook met licht. Zo ontwikkelde de TU Delft een aanpak die Fibre Optic Distributed Temperature Sensing heet, kortweg DTS, die Royal Haskoning heeft doorontwikkeld. Bij DTS worden glasvezelkabels getrokken door het te onderzoeken rioolstelsel, die in een bovengronds geplaatste meetcontainer worden aangesloten op een computer. Deze zendt gedurende een paar weken elke minuut hoogfrequente laserpulsen door de glasvezelkabel en berekent uit de reflecties de temperatuurverdelingen in het riool. Elke foutaansluiting levert een kenmerkend patroon op van afwijkende temperaturen. Het systeem is inmiddels al in tientallen projecten met succes toegepast.

Cornelis de Haan en Freek van Geelen van Royal Haskoning bedachten een compacte variant op dit systeem, waarbij de DTS-computer in een rioolwaterbestendige omhulling zit, samen met een modem, een accupakket en een antenne voor datacommunicatie.

Deze meeteenheid kan zonder aansluiting op het elektriciteitsnet in elke rioolinspectieput worden geplaatst en maakt zo de complete meetcontainer overbodig, wat ruimtebeslag en vergunningen scheelt. Bovendien maakt dit het ingraven van verbindingskabels naar het riool overbodig.

De bouwer van het compacte systeem is aannemings- en installatiebedrijf Kwakernaak die samen met Royal Haskoning DHV de projecten uitvoert. De Haan: “Wij zijn de eerste ter wereld die de DTS-techniek volledig in het riool kunnen uitvoeren, in een agressieve omgeving waarin het systeem dankzij de accu’s vier weken achter elkaar kan blijven werken. Ons eerste project was in Den Bosch, het tweede in Bergen aan Zee en nu werken we in Eindhoven. Daarnaast doen we nog projecten met het ‘klassieke’ systeem. We zijn op de naam ‘octopus’ gekomen omdat de unit aansluitingen heeft voor vier kabels van maximaal 2 kilometer, met steeds twee glasvezels erin. Die kunnen we allemaal aansluiten, al meten we in de praktijk maar in één kabel tegelijk.”

Reageer op dit artikel