nieuws

Laurentius: verkoop van projecten en hulp WSW

bouwbreed Premium

Het in nood verkerende Laurentius probeert zijn leveranciers ervan te overtuigen dat rekeningen uiteindelijk worden betaald. Maar eerst moeten andere partijen de in nood verkerende woningcorporatie uit Breda dan de helpende hand reiken.

Om de acute geldnood te lenigen krijgt Laurentius alvast een overbruggingskrediet van 10 miljoen euro van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), zo werd gisteren bekend. Ook werd met de corporatie Wonen BreBurg (Breda en Tilburg) overeenstemming bereikt over de overname van vier projecten van Laurentius, twee in Breda en twee in Tilburg. Hans Pluim, de bestuursadviseur en woordvoerder van Laurentius, reageert verheugt op het bericht van het WSW dat genegen is het zo vurig verlangde overbruggingskrediet te verstrekken. Maar een definitieve oplossing is nog lang niet in zicht, onderstreept hij. Het overbruggingskrediet kan binnen een paar dagen beschikbaar komen maar Laurentius meende dat het WSW geen 10 miljoen euro maar 25 miljoen nodig heeft.

De overdracht van projecten aan Wonen BreBurg levert ook miljoenen euro’s op. Hoeveel precies, is volgens Pluim nog een flinke rekensom. Met de betaling is bovendien gauw een paar maanden gemoeid. Hierna rest nog steeds een tekort van vele tientallen miljoenen euro’s. Hoe het ook afloopt met Laurentius, een faillissement valt niet te verwachten, steekt Pluim de crediteuren een hart onder de riem . “Corporaties zijn bijzondere bedrijven. Die vallen niet zomaar om.”

Behalve met het WSW zijn over mogelijke oplossingen gesprekken gaande met andere corporaties zoals Wonen BreBurg en met de gemeente Breda, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Rijk. Dat spijkers met koppen worden geslagen is het perspectief, is de stellige overtuiging van Pluim. “Maar dat kost tijd en daarvan hebben we op dit moment extreem veel last. Rekeningen zijn vooruitgeschoven, we voeren gesprekken met leveranciers om betalingstermijnen op te rekken.” Volgens hem zijn ze genegen daaraan mee te werken. “Want uiteindelijk is iedereen er wel van overtuigd dat wij de steun zullen krijgen die we nodig hebben.”

Intussen keert de corporatie elk dubbeltje om. Contracten worden niet verlengd, feestjes afgelast.

Reageer op dit artikel