nieuws

Landaanwinning in depot van geotextiel

bouwbreed

In het Wormer- en Jisperwater bij Wormerveer begint binnenkort een pilotproject met de opslag van bagger in een onderwaterdepot van geotextiel, de zogeheten Baggerbuffer. Deze innovatieve methode van landaanwinning is een ontwerp van ingenieursbureau Tauw en Koninklijke Ten Cate.

De Baggerbuffer is een antwoord op een aantal problemen waar veenweidegebieden mee te kampen hebben. Zo komt ernstige afkalving van oevers op grote schaal voor en moet er veel gebaggerd worden. Tegelijkertijd is er geen behoefte aan maar ook geen ruimte voor opslag van bagger op het land.

De bestaande geotube, een soort ‘worst’ van geotextiel van Ten Cate waarin bagger kan worden opgeslagen, vormt de basis van de Baggerbuffer. Onderling met elkaar verbonden Geotubes, maar dan gevuld met zand, bakenen het gebied op de waterbodem af waarbinnen de landaanwinning is gepland: circa 150 meter langs de oever en dan 5 à 10 meter het water in. Vanaf de geotubes wordt pe-doek gespannen, dat aan het wateroppervlak wordt vastgehouden door drijvers. Het doek wordt onder een hellingshoek van 30 graden richting de oever getrokken en daar aan kabels gekoppeld. Zo ontstaat een ‘bak’ van geotextiel, waarin bagger wordt gestort die door afslag van de oever in het midden van de plas terecht is gekomen.

“Het systeem is erop gebaseerd dat de bagger zoveel mogelijk onder water blijft om zo tevens een robuuste vooroever te creëren die verdere afslag van het veenweidegebied voorkomt”, aldus Gustav Egbring van Tauw. Daarnaast is sprake van CO 2 -reductie, omdat de bagger niet aan zuurstof wordt blootgesteld. Het materiaal oxideert dan namelijk niet.

Zodra de buffer is gevuld, kan in het gecreëerde plasdrasgebied land- en natuurontwikkeling op gang komen. Inmiddels hebben al diverse partijen interesse getoond in de vinding. Het project in de Wormer wordt uitgevoerd in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Reageer op dit artikel