nieuws

Kennis asbest past niet bij de praktijk

bouwbreed Premium

De technische kennis bij handhavers over asbest sluit niet aan op de praktijk, vinden de meeste saneerders. Een derde van de gemeenten keurt meldingen onnodig af.

Conclusie enquête onder saneerders, corporaties en gemeenten

Dat komt naar voren uit de Nationale Asbest Enquête, gepresenteerd op het Nationale Asbestfeitencongres van Search in Utrecht. Ongeveer een zevende van de aangeschreven asbestsaneringsbedrijven reageerde. Daarvan vindt slechts 13 procent dat de kennis van de handhavers past bij de praktijk. De saneerders zijn wel te spreken over het nieuwe Bouwbesluit (met meldingen in plaats van vergunningen). De doorlooptijd van projecten is korter geworden. Maar zij klagen over verschillen tussen gemeenten, die zij verklaren door gebrek aan technische kennis en begrip bij handhavers. Bovendien vindt 45 procent van de saneerders dat de opleidingen tot deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA) en deskundig asbestverwijderaar (DAV) slechts voor een deel aansluiten op de praktijk.

Michel Baars, bedrijfsdirecteur van Search Ingenieursbureau, gaf een toelichting bij de Nationale Asbest Enquête. “We presenteren feiten om scenario’s zoals afgelopen zomer te helpen voorkomen. Als de emoties de overhand krijgen, raken de feiten uit het zicht. Dan wordt het vaak paniekvoetbal”, aldus Baars. “Het is belangrijk om zin en onzin van elkaar te scheiden. Asbest is prima beheersbaar.”

In driekwart van de huurwoningen van woningcorporaties komt mogelijk asbest voor. Hoewel het volgens een arrest van de Hoge Raad van 3 september 2010 verplicht is huurders in te lichten, communiceert slechts 43 procent van de verhuurders met de bewoners over asbest. Driekwart van de corporaties heeft geen calamiteitenplan en een derde heeft geen asbestbeleid. Maar vergeleken met vorig jaar lijkt het bewustzijn van plichten en verantwoordelijkheden bij corporaties toe te nemen, stelt Search.

Bij gemeenten die hun eigen vastgoed beheren is de situatie mogelijk nog schrijnender. Een groot deel van de respondenten is niet op de hoogte van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van eigenaren. Zij kunnen specifieke vragen niet beantwoorden. Zelf vinden zij hun kennis redelijk, maar dat zou objectief getoetst moeten worden, meent Search. Driekwart van de gemeenten heeft haar vastgoed waarin mogelijk asbest voorkomt, geïnventariseerd. Een derde van de gemeenten stelt daarna een asbestbeheerplan op, maar eveneens een derde niet.

Terwijl de politiek aandringt op het saneren van scholen, ziekenhuizen, woningen en asbestdaken, blijkt de praktijk nog altijd weerbarstig.

Reageer op dit artikel