nieuws

Gemeente Den Haag zet projectontwikkelaars aan de kant

bouwbreed

De gemeente Den Haag bouwt tegenwoordig grotendeels zonder projectontwikkelaars. Dat zei wethouder stadsontwikkeling Marnix Norder dinsdag bij een tussentijdse evaluatie van de structuurvisie 2020

“Projectontwikkelaars zijn aardige mensen, maar ik heb er niet zoveel meer aan.” Ontwikkelaars blijken een dure schakel waar de gemeente ook zonder kan. In plaats van een gehele gebiedsontwikkeling uit te besteden aan een ontwikkelaar, werkt Norder nu samen met een private financier, aannemer en architect. “Een gebied wordt nu in kleinere delen door meerdere verschillende initiatiefnemers ontwikkeld. We leggen zelf de openbare ruimte aan.” Op die manier ontwikkelt Den Haag onder meer Laakhaven West.

De Haagse woningbouwplannen lopen door de crisis iets achter bij de ambities. Van de 30.000 geplande nieuwe woningen in 2020 zijn er nu 10.000 neergezet, 5000 minder dan eerder gepland. In combinatie met de stijgende inwonersaantallen en werkgelegenheid zorgt dit voor meer druk op de woningmarkt. Dat komt niet slecht uit bij het werven van de veelal buitenlandse investeerders, geeft Norder toe. “Investeerders hebben zo meer zekerheid dat woningen ook verhuurd kunnen worden. Privaat geld zoekt zekerheid en die bieden wij als gemeente.”

Terwijl Rotterdam kampt met teruglopende inwonersaantallen, groeit Den Haag juist. In 2001 woonden 440.000 mensen in de Hofstad, in 2012 is het inwoneraantal gegroeid tot 505.000. “Steeds meer internationale organisaties vestigen zich hier. Wij profileren ons nadrukkelijk als internationale stad van vrede en recht en dat heeft effect.” Hoewel nog steeds nieuwe kantoorgebouwen verrijzen, kampt de gemeente ook met leegstand. Door de samenvoeging van ministeries krijgt de gemeenten er in 2013 500.000 vierkante meters leegstaande kantoren bij. “Sommige gebouwen zijn heel goed te herontwikkelen, zoals het voormalig kantoor van Rijkswaterstaat.

Het thema van de Haagse structuurvisie tot 2020 is binnenstedelijk verdichting en kwaliteitsverbetering. Norder is tevreden over de eigen aanpak. Hij geeft het eigen beleid een acht.

Reageer op dit artikel