nieuws

Europese Commissie wil MER-procedure aanpassen

bouwbreed

De Europese Commissie stelt voor de regels rond milieu-effectonderzoeken te stroomlijnen. Daarmee moeten de administratieve lasten omlaag zonder in te boeten op de bescherming van het milieu.

“De afgelopen 25 jaar heeft de MER-richtlijn geholpen milieuoverwegingen te integreren in de besluitvorming rond projecten. Dat heeft de duurzaamheid van projecten verbeterd, terwijl tegelijkertijd de betrokkenheid van burgers versterkt is. Maar er moet nu wat aan verbeterd worden in het bijzonder voor wat betreft de kwaliteit van het onderzoeksproces”, zegt milieu-eurocommissaris Janez Potocnik.

Daarom stelt hij voor de procedure aan te passen volgens welke wordt bepaald of een MER-procedure nodig is. Dit zal er volgens hem voor zorgen dat alleen projecten met belangrijke milieueffecten onderworpen worden aan een onderzoek. Projecten die al zijn aangepast om hun effecten te verminderen en kleine projecten met lokale effecten zullen wat hem betreft sneller en tegen lagere kosten goedgekeurd moeten worden.

Tegelijkertijd wil hij echter wel de teugels aanhalen waar het gaat om de beoordeling van alternatieven. Die moeten systematischer beoordeeld worden. Mochten de autoriteiten besluiten om niet te kiezen voor een milieutechnisch beter alternatief, dan zullen ze dat uitermate helder moeten motiveren.

Versnellen

Verder wil hij verschillende stappen in het MER-proces stroomlijnen door de invoering van termijnen en een nieuw mechanisme in gevallen waarin meerdere overheden en verschillende MER’s betrokken zijn. Dat moet meer wettelijke zekerheid bieden en het proces versnellen zonder de kwaliteit van de milieu-onderzoeken aan te tasten.

De voorstellen zullen nu in het Europees Parlement worden besproken en in de Raad van Ministers. Dat kan nog een jaartje duren.

Reageer op dit artikel