nieuws

Duurzaam energiesysteem kan met ander beleid

bouwbreed Premium

De overschakeling naar een duurzaam energiesysteem is mogelijk. Wel is daar een ander beleidsinstrumentarium voor nodig, blijkt uit de Global Energy Assessment (GEA).

In bijna alle landen, Nederland incluis, is het energiebeleid niet op een duurzame energietransitie afgestemd. De overheid moet een belangrijke rol spelen, maar de inspanningen van individuele mensen, bedrijven en buurten zijn even belangrijk, en moeten ook nog eens gelijk oplopen met de ontwikkeling van een alternatief energie-innovatiesysteem.

Honderden experts uit de hele wereld, waaronder zo’n twintig uit Nederland, van onder meer ECN en het Planbureau voor de Leefomgeving gewerkt aan de GEA. Die laat zien dat een energietransitie technisch haalbaar is, maar dat ze wel een complex samenspel van het volledige energiespeelveld vergt.

Daarbij moeten ook innovatiesystemen en duurzame levensstijlen expliciet op de beleidsagenda staan. Het is niet voldoende om bijvoorbeeld fossiele energie te beprijzen of een doelstelling voor duurzame energie af te spreken.

De mondiale energiehuishouding staat voor een aantal cruciale duurzaamheidsopgaven.

Reageer op dit artikel