nieuws

Drukte in de bodem remt opslag energie

bouwbreed Premium

Op en in de bodem komen steeds meer bouwkundige constructies en leidingen. Soms is het zo druk dat er geen ruimte meer is voor de opslag van warmte en koude.

‘HR-ketel met zonneboiler is net zo efficiënt als wko’

Ruimtegebrek is een van de redenen waarom op een locatie geen warmte- en koudeopslag (wko) kan komen. Soms zijn er ook technische bezwaren: er dreigen zoveel gebruikers te komen dat een bron ontregeld raakt.

Dat gevaar ligt volgens deelnemers aan het Nationale Energiedebat in Den Bosch op de loer bij wko voor bestaande woningen. Die zou meer energie aan de bodem onttrekken dan erin brengen met als gevolg onbalans. Ook zou de techniek te duur zijn voor woningen. Zij stellen dat een wko alleen rendeert in nieuwbouwwoningen en in de utiliteit.

Voorstanders van bodemenergie zien in de opslag van warmte en koude in de grond een bruikbare manier om in 2020 in elk geval 14 procent van alle benodigde energie uit duurzame/hernieuwbare bronnen te halen. In cijfers betekent dat een hoeveelheid van 2165 petajoule, rekende Justine Oomen, senior adviseur Basisregistratie Grootschalige Topografie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de deelnemers aan het debat voor. Volgens haar cijfers is daarvan tot nog toe ruim 92,6 petajoule gerealiseerd. Warmte- en koude-opslag in de bodem draagt daaraan een kleine 3 procent bij, evenveel als een combinatie van een HR-ketel en een zonneboiler, meenden enkele deelnemers.

Jong

Voor- en tegenstanders noemen wko een relatief jonge techniek waarvan nog niet alle aspecten bekend zijn. Tegenstanders manen daarom tot voorzichtigheid om geen onomkeerbare problemen te scheppen. Voorstanders zien in het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen, dat op 1 juli volgend jaar van kracht wordt, een probaat middel om zulke problemen voor te blijven. Normen helpen op hun beurt een wko-installatie goed in te regelen Maar vooral moet meer werk worden gemaakt van expertise, want: “Normen kunnen kennis niet vervangen.”

Kennis doet intussen vermoeden dat open bronnen beter kunnen worden vervangen door gesloten bronnen. Bij een open bron wordt de opgeslagen energie teruggewonnen door grondwater over een warmtewisselaar te pompen. Bij deze methode raakt de gelaagdheid in het grondwater verstoord. Dat kan kwalijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van het drinkwater.

Waterwinbedrijven tappen het liefst uit de onderste laag van het grondwater, omdat dit het schoonst is. Rondpompen betekent dat de lagen mengen.

Reageer op dit artikel