nieuws

Doorvoeren van lean bouwen kost minimaal tien jaar

bouwbreed

Ingrid Koenen – Het doorvoeren van lean bouwen kost minimaal tien jaar. Het centraal stellen van slimme processen en schrappen van onnodige schakels lukt niet zonder slag of stoot, maar betaalt zich wel dubbel en dwars terug.

Negen praktijkdeelnemers zaten afgelopen maandag bij elkaar in de deurenfabriek van Berkvens. Niet voor het eerst, want ‘lean’ bouwen is ‘hot’, maar lastig. Ervaringen uitwisselen en van elkaar leren hoort daar dan bij, met de bedoeling om de bouwsector in beweging te krijgen en strak te stroomlijnen.

Directeur Piet van Loenhout van Berkvens heeft de afgelopen twee jaar de faalkosten met 40 procent zien dalen, door interne schakels beter aan elkaar te verbinden en daarnaast met leveranciers en klanten processen af te stemmen. “Door bijvoorbeeld bestelsystemen voor aannemers te automatiseren en deze te koppelen aan BIM is veel gewonnen. Faalkosten en voorraad zijn omlaag gegaan, terwijl de leverbetrouwbaarheid is gestegen”, aldus Van Loenhout.

Hij nam samen met Erik Giebels van Arpa het initiatief om lean bouwen vanuit de inkoopdiscipline op academisch niveau te laten uitpluizen. Daarbij is het inkoopproces van de aannemer als ketenregisseur centraal gesteld. Via Universiteit Nijenrode dook inkoper Sebastiaan van Rooyen in de problematiek: “Probleem is dat verspilling in de bouwkolom nu niet meetbaar is. Iedereen bedoelt iets anders bij het woord faalkosten. Als inkoop volwassen wordt en vanuit de keten wordt benaderd, valt in elk van de vijf stappen van het ‘Procurement Maturity Model’ minimaal 10 procent te besparen. Maar dat begint met het definiëren van standaarden zodat we waarde en kosten vergelijkbaar kunnen maken. Strakke processen in de olie-industrie, autofabrieken en een bedrijf als ASML bewijzen dat het echt kan.”

Achterhaald

De conclusie van de studie is dat de bouw de verkeerde contracten en inkoopprocessen gebruikt: “Inkoop gebruiken voor kostenverlaging op kleine onderdeeltjes en strakke prijsonderhandelingen is een volledig achterhaald concept. Alleen door strategische partners te kiezen is het mogelijk gezamenlijk kosten te verlagen en de verspilling over de keten heen te verminderen.” De supply chain is in de loop der tijd te versnipperd geraakt. In industriële ketens tref je zoiets niet aan. Ook mist de bouwkolom een sterke regisseur die de keten echt richting geeft en leidt.”

Conclusies die breed worden gedeeld, maar die tegen een weerbarstige werkelijkheid aanlopen, ervaren de directeuren van BAM, Dura Vermeer en Waalbouw. Allen zijn al enkele jaren bezig lean door te voeren en controle te krijgen op verspilling, maar komen tot de gezamenlijke conclusie dat dat “zeker tien jaar hard werken” vergt.

Directeur strategische inkoop Frank Oort van BAM deed goede ervaringen op bij station Arnhem en de verbreding van de A12 Lunetten – Veenendaal. Op planningen werd minimaal 30 tot 40 procent aan tijd gewonnen. “Je hebt een heel ander soort inkoper nodig. Iemand die onderzoekt in plaats van onderhandelt en de processen en de lange termijn in de gaten houdt. De maximale waarde is het uitgangspunt en zeker niet meer de laagste prijs.”

Rob Steijn van Dura Vermeer houdt zich sinds zes jaar bezig met ‘lean’. De directeur is enthousiast over de mogelijkheden van ketensamenwerking, maar de compleet andere insteek kost veel overredingskracht. “Slecht nakomen van afspraken is een cultuur die bijna niet is te doorbreken.”

Ook Waalbouw is al een jaar of zes bezig de faalkosten terug te dringen. BIM is al voor 80 procent doorgevoerd, weet technisch directeur Ebert van de Wal. Het succes vertaalt zich, ondanks de crisis, in goede omzet- en winstcijfers. “We hebben teams rond producten als woningen, zorgprojecten en appartemenencomplexen georganiseerd. Dat vergt intern complete reorganisaties, maar wel met succes.”

Reageer op dit artikel