nieuws

commentaar / Deense model

bouwbreed

De komende jaren dwingt nieuwe regelgeving de banken hun balansen in te krimpen met 200 miljard euro. Dit is het gevolg van 38 maatregelen waarvan vooral vier ingrijpende gevolgen hebben. Het gaat om Basel III die banken verplicht hun weerbaarheid te vergroten door een hogere liquiditeitsbuffer aan te houden, de bankenbelasting van 600 miljoen per […]

De komende jaren dwingt nieuwe regelgeving de banken hun balansen in te krimpen met 200 miljard euro. Dit is het gevolg van 38 maatregelen waarvan vooral vier ingrijpende gevolgen hebben. Het gaat om Basel III die banken verplicht hun weerbaarheid te vergroten door een hogere liquiditeitsbuffer aan te houden, de bankenbelasting van 600 miljoen per jaar, het depositogarantiestelsel dat 400 miljoen per jaar kost en de zogenoemde bail in debt. Dit laatste houdt in dat banken in tijden van nood vreemd vermogen mogen omzetten in eigen vermogen, ten laste van de financiers dus, die daar een prijskaartje in de vorm van hogere rente aan zullen hangen.VNO-NCW, dat deze effecten heeft laten onderzoeken door KPMG, trekt dan ook terecht aan de bel. Een balanskrimp van 200 miljard zal grote effecten hebben op de kredietverstrekking van de banken. Vooral het midden- en kleinbedrijf zal dat merken. Die zijn voor het grootste deel van hun financiering afhankelijk van bankkredieten.Ook voor de woningmarkt is het slecht nieuws. Volgens de berekeningen van KPMG is de hypotheekmarkt een belangrijke reden voor de krimpende bankenbalansen. In ons land staan tegenover de uitstaande schulden geen spaardeposito’s. Dat is de reden dat banken een aanzienlijk hogere liquiditeitsbuffer moeten aanhouden. Omgekeerd zullen banken er dus steeds minder voor voelen om heel veel hypotheken op hun balans te hebben. Nu is het aandeel hypotheken gemiddeld zo’n 30 procent.Dat effect kan op zich vrij simpel worden opgelost. De financiering van langlopende hypotheken kan worden overgedaan aan pensioenfondsen. Dat kan bijvoorbeeld door invoering van het Deense model waar hypotheken zijn afgedekt door gelijktijdige afgifte van obligaties. Hoog tijd dus om daar haast mee te maken.

Reageer op dit artikel