nieuws

Cherry picking mag niet bij belastingherziening

bouwbreed Premium

Eens in de tien jaar wordt een commissie benoemd die eens goed moet kijken hoe de belastingen hervormd kunnen worden om weer toekomstbestendig te zijn. Zo ook de commissie-Van Dijkhuizen die in verband met de kabinetscrisis nu een tussentijds advies het licht heeft doen zien. Het gevaar is dat politiek aan cherry picking gaat doen waardoor de samenhang verloren gaat.

Het klinkt zo simpel, een vlaktaks van 37 procent met een extra schijf van 49 procent voor inkomens boven 60.000 euro. In ruil daarvoor worden aftrekposten nog verder aan banden gelegd waaronder de hypotheekrenteaftrek, ook voor lopende hypotheken.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is dit plan op de lange termijn aanzienlijk beter dan de varianten die nu op tafel liggen. Weliswaar dalen de huizenprijzen op korte termijn iets sterker, maar op de langere termijn stijgen ze weer. Dat zegt echter nog niets over de werkelijkheid. Hoe ingewikkeld modellen ook zijn, en dat zijn ze van het CPB, het zijn en blijven simplificaties van de werkelijkheid die ook nog eens geen rekening kunnen houden met de gemoedstoestand van consumenten.

Hoe het ook zij, de voorstellen van Van Dijkhuizen ogen op het eerste gezicht solide. Weliswaar wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt, maar niet meer dan annuïtair aflopend. Als een huiseigenaar dan ook annuïtair aflost, worden zijn lasten nauwelijks hoger, op termijn zelfs aanzienlijk lager.

Houdbaarheid

Wat dat betreft is er nauwelijks verschil met de kabinetsplannen op dit moment, met uitzondering dan van bestaande gevallen die de forfaitaire korting ook krijgen opgelegd. Kees van Dijkhuizen heeft echter groot gelijk met zijn opmerking dat ieder weldenkend mens dat had kunnen zien aankomen. Voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën is het ook onontkoombaar en is het eigenlijk vreemd dat het niet al tien jaar geleden is gebeurd.

Het goede is tevens dat de commissie ook boter bij de vis levert. De beperking wordt gecompenseerd door de lagere inkomstenbelasting. Dat is ook de reden dat het effect van de maatregel uiterst beperkt is.

Is het dan allemaal zo goed. Nee, de effecten voor gepensioneerden zijn wel aanzienlijk, zeker als ze ook nog een beetje aanvullend pensioen hebben. De commissie gaat er iets te gemakkelijk vanuit dat de ouderen een behoorlijk vermogen hebben opgebouwd. Dat is zeker waar voor de oudere die op zijn 25ste de eerste woning heeft gekocht en vervolgens zo’n drie keer groter is gaan wonen. Die zit met een huis dat wellicht is afgelost of als hij/zij een aflossingesvrije hypotheek had, voldoende heeft kunnen sparen.

Er zijn echter legio ouderen die een volstrekt ander levenspad hebben bewandeld, minstens één keer gescheiden dus een flinke hap uit hun pensioen en jarenlang vastgezeten aan alimentatie. Die hebben geen vermogen kunnen opbouwen. En gezien de statistieken zou dat zo’n 40 procent van de ouderen kunnen zijn.

Daar komt nog bij dat zij door het lot van de pensioenfondsen nu hun pensioen zien dalen, of in elk geval hun koopkracht. En dan worden ze ook nog opgezadeld met een forse belastingverhoging. Als ze dan ook nog niet zo lang eigenwoningbezitter zijn, worden ze drievoudig gepakt.

Gelukkig is het een tussentijds advies. Van Dijkhuizen kan die weeffouten er nog uithalen in zijn definitieve advies.

Reageer op dit artikel