nieuws

Ballast Nedam verlegt marktfocus

bouwbreed Premium

Op grondposities moet Ballast Nedam dit jaar 20 miljoen euro afboeken. Ook het waardeverlies van investeringen eist een flinke tol. Het betekent afboeking op zowel vaste activa als goodwill.

Bruijninckx ziet lichtpuntje: Zonder bijzondere afboekingen komt bedrijf op winst

< Vervolg van pagina 1

In totaal komen de bijzondere afboekingen daarmee op 45 miljoen euro. Deze buiten beschouwing gelaten is het te verwachten operationele resultaat over dit jaar 15 miljoen euro positief. Met dit in gedachte plus de verlegging van de focus naar markten waar beter valt te verdienen, moet de weg omhoog zich aandienen.

“Wij verdienen goed geld”, onderstreept bestuursvoorzitter Theo Bruijninckx, “op een aantal gebieden zoals integrale projecten, offshore windmolens, aardgas, secundaire grondstoffen. Maar er is ook een aantal deelmarkten waar geld bij gaat.”

Verliezen concentreren zich volgens hem bij regionale vestigingen en een aantal specialistische activiteiten. “Wij kiezen er niet voor te wachten tot de markt ons gaat redden en passen in plaats daarvan de capaciteit aan.”

Prijs

De moordende concurrentie op prijs door de laagconjunctuur treft zowel de b&u als de kleinschalige infraprojecten die traditioneel worden aanbesteed. “We hebben gezien hoe deze markt is en hoe hij verder terugloopt, terwijl herstel op korte termijn niet valt te verwachten.”

De kleinschalige inframarkt, “de onderkant van de markt”, zoals Bruijninckx formuleert, zou bijna overal verliesgevend zijn. “Bij bouw en ontwikkeling daarentegen zien we dat in een aantal regio’s geld wordt verdiend. De verschillen per regio lopen niet één op één gelijk met de marktactiviteit. Dat is het goede nieuws. Kwaliteit speelt ook een rol. Daar kunnen we wat aan doen. Anders dan aan de markt. Sommige van de bedrijven zijn misschien niet op tijd bijgeschakeld naar andere marktsegementen. Zijn te lang blijven zitten op woningen in de wei.”

Bij de specialistische bedrijven waar wordt gesnoeid, verliezen naast werknemers ook machines en installaties werk. Zaken waarin is geïnvesteerd maar die weinig opleveren, verliezen waarde, verklaart hij de afboekingen op zulke onderdelen. In hoeverre en waar Ballast Nedam precies snoeit bij specialistische bedrijven, maakt Ballast Nedam niet bekend voordat de plannen definitief zijn.

Voor de mensen die moeten vertrekken, geldt het lopende sociaal plan. Een belangrijk uitgangspunt is mensen zoveel mogelijk van werk naar werk te helpen. De tijd zit daarvoor niet mee, weet Bruijninckx. De mogelijkheden voor plaatsing elders zouden per specialisme flink verschillen.

Reageer op dit artikel