nieuws

Afkeuren bestaande spouwmuren is vaak niet nodig

bouwbreed Premium

De rekenregels voor nieuwbouw zijn niet geschikt voor bestaande spouwmuren. Met geavanceerde rekenmethoden kan de veiligheid van veel spouwmuren worden aangetoond.

Geavanceerde rekenmethoden kunnen constructieve veiligheid onderbouwen

< vervolg van pagina 1

Dat stelt Wim Verburg, projectmanager bij SBR in Rotterdam. In opdracht van SBR heeft TNO een protocol opgesteld over de risico-inschatting van bestaande spouwmuren, de beoordeling en de eventuele reparatie. “Volgens het protocol mogen geavanceerde rekenmethoden worden toegepast. In de Eurocode en nationale normen voor nieuwbouw zit conservatisme. Daardoor worden reparaties uitgevoerd die eigenlijk niet nodig zijn”, aldus Verburg. Over zes weken verschijnt bij SBR een rapport op basis van het protocol. Het onderzoek is verricht door drie medewerkers van TNO: Huibert Borsje, Raphaël Steenbergen en Elja Huibregtse. Het protocol is opgesteld door een commissie gefinancierd door en met vertegenwoordigers van Aedes, drie corporaties (Ymere, Vitalis en Woonzorg Nederland) en reparatiebedrijf Rendon. De onderzoekers maakten gebruik van 143 inspectierapporten over 156 gevels, van adviesbureau Hageman, Bureau Dakadvies (BDA), Woonzorg Nederland en de gemeente Den Haag. In het protocol staat onder meer dat geavanceerde rekenmethoden mogen worden toegepast. Maar die bestaan nog niet. Verburg hoopt op financiering van de ontwikkeling daarvan door SBR.

Hypes

Ondertussen is het van belang de zaken met verstand te beoordelen en geen hypes te laten ontstaan rond bestaande spouwmuren. “We moeten naar een methode van life cycle management. De corrosie van spouwankers stopt niet, zonder aanpak zal het aantal schadegevallen toenemen, maar lang niet alle spouwmuren hoeven hersteld te worden”, aldus Verburg.

“We moeten zowel de kans op bezwijken als de gevolgen van falen meenemen in onze afwegingen”, vult Huibregtse aan. “De inspectie bestaat uit een visueel en een destructief deel. Met een detector worden de locaties van de spouwankers bepaald. De ankers kunnen visueel worden geïnspecteerd. Gebouwen die hoog op de risicoschaal scoren zijn gebouwd voor 1960, met een gevel die over meerdere verdiepingen doorloopt. Het risico hangt ook af van de mogelijke gevolgen. Het risico van een gevel naast een kinderspeelplaats bijvoorbeeld is zeer groot.”

Steenbergen benadrukt dat de gebouweigenaren verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. De kosten van het aanbrengen van extra ankers zijn echter hoog. “Onze aanbeveling is daarom: ontwikkel geavanceerde rekenregels. Zij betalen zichzelf terug. We kennen de mate van conservatisme in de huidige regels niet, maar willen de afkeur van bestaande spouwmuren graag verminderen. Waar echt nodig moet meteen gerenoveerd worden”, aldus Steenbergen. Het SBR-rapport zal straks een handvat bieden en gelden als best practice .

Reageer op dit artikel