nieuws

‘Achterhoek eerste Gelderse regio met bevolkingskrimp’

bouwbreed Premium

De Achterhoek krijgt als eerste Gelderse regio te maken met bevolkingskrimp. De provincie Gelderland verwacht dat de bevolking in het gebied in de jaren tot 2040 met 10 procent zal teruglopen. Dat staat in een notitie van de provincie.

Het slinken van de bevolking zal onder meer gevolgen hebben voor de ruimtelijke ordening in de regio. Volgens de notitie kan er niets tegen de bevolkingsdaling worden ondernomen. Wel wil de provincie het proces begeleiden.

“In onze regierol gaan we de afstemming tussen gemeenten bevorderen, leggen we de programmering van woningbouw en bedrijventerreinen vast en monitoren we ontwikkelingen ten aanzien van demografie”, zo staat in de notitie. Ook stelt de provincie dat investeringen worden gekoppeld aan de regionale visie op krimp.

Daarbij gaat de provincie er vanuiit dat de krimpproblematiek vooral moet worden aangepakt door grootschalige samenwerking tussen publieke en private partijen.

Zo moet worden bestudeerd of nieuwbouw voor bijvoorbeeld scholen of kerken kan worden ingeperkt door organisaties samen gebruik te laten maken van bestaande gebouwen.

“Het gaat hierbij om revitaliseren, herstructureren en herbestemmen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan slopen een uitkomst zijn.”

Verder wil de provincie in kaart brengen of regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening moet worden aangepast. Overigens verwacht het bestuurslichaam niet dat de regels drastisch zullen veranderen.

Reageer op dit artikel