nieuws

Achtergrond Ook regels voor nepaanbesteding

bouwbreed Premium

Een kerk, een corporatie of een ontwikkelaar hoeft niet Europees aan te besteden. Maar een bouwbedrijf aan het lijntje houden is ook uit den boze, oordeelt de rechtbank van Leeuwarden.

Alzerda, de goedkope aannemer, voelde zich benadeeld. De kerk had in zijn ogen niet goed onderbouwd waarom de opdracht naar een ander ging. Temeer omdat er helemaal geen gunningscriteria bekend waren. De teleurgestelde aannemer kreeg de rechter achter zich. Gedraagt een private partij zich als een publieke aanbesteder, dan moet hij de fundamentele beginsels van het aanbestedingsrecht “eerbiedigen”. Daarmee moet worden voorkomen dat de inschrijvingen waar aannemers aanzienlijke kosten voor maken, louter gebruikt worden als pressiemiddel jegens de partij die zij bij voorbaat heeft uitverkozen als toekomstige contractspartij.”

Piet of Kees

Joost Fijneman, directeur van het Aanbestedingsinstituut, is blij met de uitspraak. Volgens hem belanden bouwers wel vaker in dit soort situaties. “De winst van deze uitspraak zit hem in het feit dat een private opdrachtgever niet zomaar meer kan zeggen: de kop van Piet staat me niet aan, dus ik ga voor Kees.” Fijneman vindt de uitspraak opmerkelijk.

“We wisten dat private partijen zich niet aan Nederlandse of Europese regels hoeven te houden. Nu blijkt dat ze zich wel moeten gedragen naar de grondbeginselen van het aanbestedingsrecht. Zwijgen over hoe je gaat gunnen, betekent achteraf dus geen vrijbrief.”

De kerk is voorlopig verder van huis en moet opnieuw gunnen. De bezwaarmaker krijgt geen schadevergoeding.

Reageer op dit artikel