nieuws

‘Aanvraag van bouwvergunning duurt te lang’

bouwbreed

Gemeenten in Rivierenland zijn laks met het verstrekken van bouwvergunningen. Daarnaast verloopt het wijzigen van bestemmingsplannen langzaam.

Dat meldt de Kamer van Koophandel (KvK) Midden-Nederland op basis van een inventarisatie onder architectenbureaus en bouwbedrijven met een architectonische afdeling. Volgens de respondenten komen vergelijkbare moeilijkheden ook buiten de regio voor.

“Het probleem zit in de uitgebreide procedures die komen kijken bij bestemmingsplanwijzigingen”, constateert de Kamer van koophandel. “Deze lopen via de afdeling Ruimtelijke Ordening, die over het algemeen wordt ervaren als verjuridiseerd en niet meewerkend.”

De Kamer van Koophandel kwam in actie nadat van uiteenlopende ondernemers klachten waren binnengekomen over het niet goed afhandelen van vergunningsaanvragen door gemeenten. In het bijzonder ondernemers in de bouw raken hierdoor in problemen, zo blijkt uit de reacties van vijftien door de KvK benaderde ondernemers.

Problemen doen zich in het bijzonder voor bij nieuwbouwprojecten. Deze maken wijzigingen in bestemmingsplannen vaak noodzakelijk. En dat stuit op moeilijkheden bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.

De KvK wijst er in dat verband op dat ambtenaren met kennis van bouwen veelal niet werkzaam zijn bij Ruimtelijke Ordening maar bij Bouw- en Woningtoezicht. “In veel gemeenten communiceren zij niet meer met elkaar, wat het voor de aanvragen nog lastiger maakt”, meldt de organisatie.

Ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maakt het er niet eenvoudiger op. Deze wet, die sinds 2010 van kracht is, zorgt voor juridische problemen.

Omdat de omgevingsvergunning een paraplufunctie heeft voor andere vergunningen, krijgt de aanvrager van vergunningen meer vragen te beantwoorden omdat in de aanvraag soms details ontbreken. “Dit leidt weer tot vertraging voor de complete procedure voor de omgevingsvergunning.” Verder klagen de deelnemers aan het onderzoek over slecht werkende voorzieningen op internet. De KvK stapt met de bevindingen naar het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ACTAL).

Reageer op dit artikel