nieuws

‘Voor ons is dit verfijnd slopen, pellen met passie!’

bouwbreed

Onder strenge veiligheidsmaatregelen, verborgen achter met zwart plastic afgeplakte hoge hekken, is Heezen Sloopwerken uit Eindhoven bezig met de gedeeltelijke sloop van het monumentale stuk en de nieuwbouw van het gemeentehuis in Waalre, dat onlangs afbrandde. Vanwege de cultuurhistorische waarde is voorzichtigheid geboden.

Het gemeentehuiswerd op 18 juli grotendeels verwoest door brand toen twee auto’s het pand binnenreden. Heezen voert de bijzondere opdracht uit voor Raijmakers uit Someren. Het sloopwerk is volgens bedrijfsleider Toon Heezemans nodig om het instortingsgevaar te verkleinen. “Als eerste gaat de publiekshal tegen de vlakte. Dan komen drie van de zes gevels aan de beurt, waarna het werkterrrein zich verlegd naar raadszaal en de bovenverdieping van de nieuwbouw.

Tijdens een inventarisatie is asbesthoudend materiaal gevonden tussen de resten van het pand. Het sloopwerk gebeurt dan ook onder zogeheten ‘asbestcondities’. Er is voor gekozen al het sloopafval af te voeren als asbesthoudend materiaal, omdat een scheiding nagenoeg onuitvoerbaar is, mede door het instortingsgevaar. Dat asbesthoudende materiaal gaat naar Essent Milieulocatie Spinder in Tilburg. Heezemans: “Dit werk moet zeer omzichtig uitgevoerd worden, omdat vanwege de monumentale waarde veel onderdelen bewaard dienen te blijven. En aangezien we niet precies weten wat we tegenkomen is de hoogste voorzichtigheid geboden”.

Aangezien het gebouw gedeeltelijk onder Monumentenzorg valt, is namens de bouwonderneming Peter Martens aanwezig, die mede de uitvoering van de sloop bepaalt. Hij laat weten dat over nagenoeg elke vierkante meter van de sloop overleg is geweest tussen gemeente, sloper en bouwbedrijf. Vanwege de cultuurhistorische waarde moeten veel materialen gespaard worden. Martens: “Alle bruikbare stenen moeten bijvoorbeeld behouden blijven. Die moeten vrijgegeven worden en vervolgens schoongemaakt om gebruikt te kunnen worden bij de eventuele herbouw.”

Handmatig

Heezen werkt met een giek van 28 meter. Heezemans: “Dat werkt gemakkelijker bij het op afstand van de vloeren afpakken van het sloopafval en om de grote onderdelen, die bewaard moeten blijven, omzichtig uit de afgebrande resten te lichten. Maar er wordt ontzettend veel handmatig uitgevoerd.”

Toon Heezemans benadrukt dat deze sloop voor Heezen Sloopwerken een kolfje naar zijn hand is. “We zijn eigenlijk een demontagebedrijf en gezien de aard van de werkzaamheden hier ligt ons dat wel. Dit is verfijnd slopen. Pellen met passie! Het personeel dat we ingezet hebben zijn ook geen slopers van het grove werk, maar asbestsaneerders. En die werken iets verfijnder dan de gemiddelde sloper.”

Het werk moet volgens een woordvoerder van de gemeente Waalre in de tweede helft van deze maand zijn afgerond.

Reageer op dit artikel