nieuws

VNO-NCW maant senaat

bouwbreed

De Eerste Kamer moet direct na de verkiezingen de Aanbestedingswet alsnog behandelen. Het uitstel van nu is teleurstellend, vinden VNO-NCW en MKB Nederland.

‘Na verkiezingen Aanbestedingswet snel behandelen’

Het uitstel va n de behandeling van de Aanbestedingswet door de Eerste Kamer is het zoveelste oponthoud in het wetgevingstraject, vinden beide werkgeversorganisaties. Een overvolle agenda was de formele oorzaak, maar gevreesd wordt dat de tegenstand van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op het laatste moment er mede debet aan is.

“VNO-NCW en MKB Nederland willen niet dat ondernemers nog langer moeten wachten op deze belangrijke wet. Ondernemers ervaren namelijk te vaak problemen bij aanbesteden”, vinden de organisaties. De nieuwe Aanbestedingswet zou die problemen juist oplossen door duidelijker regels voor aanbestedende diensten. Ook geeft de wet ondernemers meer kansen om mee te dingen.

Beide organisaties vinden dan ook dat de senaat alsnog haast moet maken met de afhandeling van de wet waardoor die gewoon per 1 januari komend jaar in kan gaan. De verwachting was dat de wet in de Eerste Kamer geen problemen zou opleveren. De actie van de VNG die vorige week ineens een brief met bezwaren tegen de wet naar de Eerste Kamer stuurde, mag snelle behandeling niet in de weg staan.

Bezwaren

Bouwend Nederland en MKB Infra maakt het uitstel nu niet zoveel uit, mits het om een uiterst kort uitstel gaat. Voor beide bouwbranche-organisaties staat voorop dat de wet per 1 januari in zal gaan.

Wel begrijpen zij weinig meer van de VNG en de bezwaren die de lobbyclub van de gemeenten heeft. In de brief aan de senaat sprak de VNG de vrees uit voor dichtgetimmerde bestekken, verdere juridisering en een klap voor innovaties. De VNG ging overigens niet zover om te pleiten voor verwerping van de wet. Wel wil de organisatie dat haar punten worden meegenomen in de evaluatie van de wet over twee jaar.

In de bouw is de kritiek nu verbaasd ontvangen. De Aanbestedingswet is juist gericht op het bevorderen van meer innovatie. Bovendien is er meer transparantie en rechtszekerheid ingebouwd die wellicht juist tot minder juridische procedures zal leiden.

Reageer op dit artikel