nieuws

‘Verduurzaming levert netto geld op’

bouwbreed Premium

Kansen voor verduurzaming van gebouwen blijven liggen en daarmee een miljardenmarkt, stelt Bram Adema, directeur van Corporate Facility Partners (CFP).

De cijfe rs die Adema paraat heeft liggen, spreken boekdelen. “Optimalisatie van de bestaande bouw is hét groeisegment van de komende tijd”, concludeert hij. “De verduurzaming hiervan kan een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie.”

Adema richtte het bedrjif CFP acht jaar geleden op met als missie: “zoveel mogelijk gebouwen verduurzamen. Om dat samen met onze klanten, meestal de gebruikers, in samenwerking met de eigenaren, te doen, dat is een fantastisch beroep.”

Verbetering van alleen al de utiliteitsgebouwen in Nederland bespaart gebruikers en eigenaren samen, zo rekent hij voor, elk jaar netto 10 miljard euro in de exploitatie. Daarnaast liggen er nog eenmalige opbrengsten in het verschiet in de vorm van waardestijgingen van het vastgoed. Die zouden uitkomen op 5 tot 10 miljard euro.

Daarmee heeft hij het dan alleen nog over de gebruikers en eigenaren. De bouwsector, van aannemers tot ingenieursbureaus, architecten, installateurs en de toeleverende industrie, spinnen er ook garen bij. Een opsteker voor de bedrijven en ’s lands economie.

Renoveren is allesbehalve gratis, weet hij, maar dat verduurzaming netto geld oplevert, durft hij zijn klanten te garanderen. “Wij worden ook vaak betaald op basis van die besparingen. In onze contracten staat dan dat de klant ons een percentage geeft van de behaalde winst die de verduurzaming oplevert.”

Opgave

Hoeveel de en orme opgave in de bestaande utiliteitsbouw de benodigde uitvoerende partijen precies kan opleveren, durft hij niet te zeggen. “De bedragen voor de gebruikers en eigenaren kan ik onderbouwen. Maar het effect op de rest van de economie kan ik niet in getallen uitdrukken. We hebben dat zelf niet onderzocht en de benodigde gegevens ook niet kunnen vinden op andere plaatsen.” Niettemin weet hij als geen ander: dat renoveren geld kost heeft alles te maken met de opdrachten die eraan vast zitten.

Verduurzaming van gebouwen staat dezer dagen gelukkig veel meer in de belangstelling dan in de begintijd van zijn bedrijf, stelt hij vast. Maar om deze groeimarkt nog een slinger te geven, moet volgens hem een aantal flinke drempels worden geslecht. “Anders blijven veel gebouwen nog lang niet duurzaam.”

Onbekendheid met de mogelijkheden is één van die drempels, begint hij zijn opsomming. “Je moet een businesscase ontwikkelen waarin huurder, eigenaar en gebruikers samenwerken. Daarvoor moeten ze elkaar weten te vinden en ontdekken dat ze er voordeel uit kunnen halen. Als niet duidelijk is hoe hoog de benodigde investeringen zijn, hoe hoog de opbrengsten, wie wat moet betalen en wie de opbrengsten krijgt, kom je er niet uit.”

Dat verduurzamen duur is, alleen maar geld zou kosten, blijft volgens hem een hardnekkig misverstand. “Belangrijk voor een optimaal resultaat is wel dat je een langetermijnstrategie hebt. Bijvoorbeeld om een goed moment te kiezen. Dat is niet altijd morgen. Het kan soms beter over een aantal jaren, in combinatie met groot onderhoud. Of bij een organisatiewijziging die toch al noopt tot een ander ruimtegebruik.”

Duurzaamheid komt in zijn beste vorm, meent hij, tot uitdrukking in alle aspecten van een organisatie. “Het mag niet blijven bij alleen groene stenen. Goed met een gebouw omgaan telt ook. In het beheer, en op het gebied van zaken als onderhoud, verkeer, afvalscheiding en vervoer. Als je het bovendien uitbreidt tot goed met mensen omgaan, met de klanten, met bedrijven waarmee je samenwerkt, met het personeel, dan laat je een goed visitekaartje zien. De praktijk laat zien dat bedrijven daardoor ook beter zaken doen.”

In de acht jaar van zijn bestaan heeft CFP volgens hem 1500 gebouwen verduurzaamd, va n kantoren tot scholen, ziekenhuizen en bedrijfsgebouwen. Bij elkaar goed voor 7 miljoen vierkante meter. Hij rekent erop dat zijn markt, die CFP nu bedient met 25 medewerkers, verder groeit. Ook voor de woningvoorraad ligt nog een schone taak. Daarvoor zijn ook partijen actief. Tijdens de Green Building Week valt over de economie van verduurzaming kortom heel wat te bespreken. Adema is er prominent bij, hij is dagvoorzitter van het openingscongres maandag in de RAI. Prins Willem-Alexander bijt daar het spits af.

Reageer op dit artikel