nieuws

Verbod op asbestdaken

bouwbreed

In 2024 mag er geen asbest meer in daken en gevels zitten. Nog 130 miljoen vierkante meter te gaan.

Staatssecretaris Atsma stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor sanering

Staatssecretaris Atsma (milieu) liet onderzoeken hoeveel asbest er in daken en gevels zit. Onderzoeksbureau Ecorys schat dat het gaat om ongeveer 130 miljoen vierkante meter. Vooral agrariërs zitten ermee opgescheept. Driekwart van het totale verwerkte asbest zit verscholen in daken en golfplaten van boerderijen. Atsma is er klaar mee. Risico’s voor de volksgezondheid liggen op de loer. Elk jaar vinden er gemiddeld 126 calamiteiten plaats met asbestdaken en -gevels. Met brand en storm als meestvoorkomende oorzaken.

Meer en meer boeren en bedrijven willen af van hun asbest. Per jaar wordt vier miljoen vierkante meter verwijderd en vervangen. Het gaat Atsma niet snel genoeg. In dit tempo ligt er in 2043 nog steeds asbest op het dak.

Het kan sneller. Ecorys nam drie scenario’s onder de loep, met een verbod in 2020, een verbod in 2024 en een verbod in 2028. De staatssecretaris opteert voor een verbod in 2024. Dat betekent dat er vanaf nu elk jaar ongeveer 10 miljoen vierkante meter asbest moet worden verwijderd. Dat is 6 miljoen vierkante meter meer dan nu.

Kosten

He t gewenste verbod in 2024, brengt extra kosten (ongeveer 1,6 miljard euro) met zich meer voor eigenaren van asbesthoudende gebouwen, schrijft Atsma. “Een deel van de daken en gevelpanelen zullen namelijk voor het einde van hun fysieke, maar vooral ook economische levensduur vervangen moeten worden.”

Hoewel die extra kosten met een verbod in 2028 500 miljoen euro lager ligt, koerst Atsma aan op 2024: “Dat jaar ligt dertig jaar na de inwerkingtreding van het verbod in 1994 om asbest toe te passen en ruim vijftig jaar na de piek in de jaren zeventig van het plaatsen van asbestdaken.”

Astma wil de rekening voor vervroegde afschrijvingen niet helemaal neer leggen bij de eigenaren. Hij hecht er waarde aan dat het Rijk met een soort tegenprestatie komt.

De staatssecretaris gelooft vooral in het principe ‘asbestdak eraf, zonnecellen erop’. Om deze wens te verwezenlijken, maakt Atsma nog dit jaar 20 miljoen euro vrij voor asbestsaneringen in combinatie met plaatsing van zonnecellen.

Reageer op dit artikel