nieuws

Trillingsexperts overspoelen Westraven

bouwbreed

Geen constructie is waarschijnlijk zo goed doorgelicht als van gebouw Westraven. Bijna alle ingenieursbureaus keken naar een detail van het opvallende pand.

l ABT rekent de complete hoofddraagconstructie nogmaals door en kijkt in hoeverre windlasten verantwoordelijk kunnen zijn voor de trillingen.

l Cauberg Huygen voert trillingsmetingen uit op vloeren en kolommen en later ook van de bureau’s terwijl start-stopcycli worden uitgevoerd van alle gebouwinstallaties. Een ander onderzoek van Cauberg betreft de constructie van de tweede huidfacade. Die blijkt thermische spanningen goed op te kunnen vangen.

l Douma Bouwkundig Adviesburo monitort de grondwaterstanden, bekijkt en onderzoekt of de anhydrietdekvloeren niet gedelamineerd zijn. Het plotseling losschieten van een dekvloer kan trillingen veroorzaken. Er blijken maar sporadisch kleine stukjes vloer los te liggen.

l Hansje Brinker analyseert radarsatellietbeelden vanaf voorjaar 2011 en constateert dat de hoogbouw het afgelopen jaar niet noemenswaardig is verzakt. De laagbouw uit 2007 heeft verzakkingen ondergaan, maar die is constructief losgekoppeld van de hoogbouw uit 1974.

l Osmos Benelux leest sensoren uit op de naastgelegen Galecopperbrug en stelt vast dat die geen grote doorbuigingen of trillingen heeft doorgemaakt. Ook is er niet extreem veel of zwaar verkeer over de brug gegaan rond 28 juni.

l Renckens Advies inventariseert of het gaasdoek van de tweede huidgevel niet is gescheurd. Ten opzichte van een inventarisatie een jaar eerder blijken er geen nieuwe scheuren te zijn ontstaan.

l SGS Intron loopt de voorspanning na in vloeren en in de stabiliteitskern van het gebouw, dat volgens de Jackblock-methode tot stand kwam. Ook worden betonkernen uitgeboord en beproefd op druksterkte. Alles blijkt in orde.

l Stratus Panteia interviewt medewerkers van Rijkswaterstaat die trillingen hebben gevoeld. De meeste meldingen komen van gebruikers van kantoren van de negende verdieping en hoger. Verschillende geïnterviewden meldden dat ze het gevoel hadden dat er een aardbeving aan de gang is of er een zware vrachtwagen door een straat rijdt. Soms houden de trillingen wel dertig seconden aan.

l Tauw gaat na of de warmte-koudeopslag in de bodem tot verzakkingen heeft geleid. Het grondwaterniveau blijkt nauwelijks beïnvloed door de wko-installatie die bij de renovatie in 2007 is aa ngebracht.

l TNO kijkt bij alle onderzoeken mee en geeft een onafhankelijke beoordeling van het eindrapport.

Reageer op dit artikel