nieuws

Stichting helpt historisch metselwerk bewaren

bouwbreed

Cultuurhistorisch waardevol metselwerk van monumentale gebouwen raakt nog wel eens beschadigd bij restauraties. De Van der Kloes stichting beoogt historisch metselwerk ongeschonden te bewaren met een ‘synthese van wetenschap en vakmanschap’. Onderzoek moet uitwijzen of zo’n stichting haalbaar is.

De stichting is een initiatief van Caspar Groot en Jos Gunneweg die voor de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) van de TU Delft onderzoek deden naar de restauratie van historisch metselwerk. Metselwerk is historisch wanneer het gemaakt is tussen de late middeleeuwen en de jaren veertig van de vorige eeuw. De massieve historische muren maken daarna plaats voor spouwmuren.

Sindsdien daalt de kennis en kunde omtrent metselwerk af, constateert Gunneweg; met soms funeste gevolgen voor metselwerk wat wordt gerestaureerd omdat het werk ondeskundig wordt gedaan of omdat de verkeerde materialen worden toegepast. Om zulke fouten te voorkomen stelde Gunneweg met Groot het ‘Totaalonderzoek aanpak vochtproblematiek massief metselwerk’ samen. Deze studie begon in 2003 en is deze week officieel afgerond. De inspanningen hebben elf deelonderzoeken opgeleverd.

Beide onderzoekers willen die kennis verbreden met een post-doctoraal onderzoek in het Microlab van de sector Materialen en Milieu van het CiTG. Het onderzoek moet een Nederlandse Praktijkrichtlijn opleveren voor de aanpak van massief historisch metselwerk. Gunneweg en Groot menen dat aanvullend onderwijs extra kennis genereert over de keuze van bakstenen, mortels en de manier waarop die worden verwerkt.

Reageer op dit artikel