nieuws

Stadsregio Rotterdam tegen sloopfonds kantoren

bouwbreed Premium

De stadsregio Rotterdam is tegen de instelling van een fonds voor de sloop van kantoren. Dat verstoort de marktwerking, blijkt uit het Regionaal Kantorenprogramma.

Het probleem van de kantorenleegstand moet in de eerste plaats door de markt worden opgelost. De overheid kan zich beperken tot het stimuleren van nieuwe functies voor kantoorgebouwen. Nieuwbouw van kantoren blijft noodzakelijk om te voorkomen dat de gemiddelde kwaliteit daalt en om de concentratie van kantoren rond knooppunten van openbaar vervoer te stimuleren.

De stadsregio stelt vast dat de marktwerking momentele volop bezig is en dat de noodzakelijke afwaardering van kantoren op gang komt. Dat neemt niet weg dat de leegstand nog een aantal jaren op een behoorlijk hoog niveau zal blijven. Daarbij gaat het vooral om kantoren uit de jaren zestig en zeventig.

Omdat leegstaande kantoren alleen in zeer specifieke situaties leiden tot maatschappelijke problemen, ziet de stadsregio geen reden tot overheidsingrijpen. Wel moeten gemeenten hun kantorenplannen regionaal afstemmen.

In een convenant is enkele maanden geleden de mogelijkheid genoemd van een regionaal sloopfonds. De stadsregio denkt dat eigenaren de beslissing tot afwaarderen daardoor gaan uitstellen. Niet doen dus.

Reageer op dit artikel