nieuws

Rotterdamse grondexploitatie nog niet op orde

bouwbreed Premium

Ondanks grote tegenvallers heeft Rotterdam het risicomanagement rond grondexploitaties nog niet op orde. Informatievoorziening is zo gebrekkig dat afgewogen besluitvorming over grondexploitaties onmogelijk is.

Dat harde oordeel velt de Rekenkamer Rotterdam op basis van een onderzoek van een jaar. “Risicomanagement biedt een blik vooruit op exploitaties die soms wel dertig jaar lopen. Is dat niet op orde, dan hol je voortdurend achter de actualiteit aan”, stelt directeur Paul Hofstra (Rekenkamer Rotterdam). Hij vreest dat Rotterdam nieuwe afboekingen moet doen en dat daarvoor onvoldoende reserves zijn ingebouwd. “Er zijn diverse maatregelen genomen, maar er is nog geen balans tussen vraag en aanbod.”

Aanleiding voor het onderzoek was het directe verlies van 195 miljoen euro dat Rotterdam in 2011 moest nemen op haar grondexploitaties. Bij de herijking die volgde ging de gemeente uit van een scenario waarbij nog altijd 2500 woningen op jaarbasis worden gebouwd. Dat scenario, dat uitging van volop gronduitgifte en inkomsten, blijkt nu veel te rooskleurig. Het aantal woningen is inmiddels teruggelopen naar ruim 500 op jaarbasis. Terwijl de bouwmarkt er niet meer om vraagt, ontwikkelt de gemeente nog altijd volop bouwgronden. Sterker, de uitgaven daaraan zijn in 2011 met nog eens 26 miljoen gestegen. En dat terwijl de inkomsten uit grondexploitaties vorig jaar veertig miljoen euro achterbleven bij wat was gepland.

Opmerkelijk is verder dat Rotterdam als een van weinige Nederlandse gemeenten niet alle verliesnemingen (totaal €640 miljoen op alle ontwikkelingen tot 2012) direct opneemt. In plaats daarvan worden verliesnemingen geboekt als inkomsten.

Het gemeentebestuur laat in een reactie weten de aanbevelingen te onderschrijven, maar vindt dat er onvoldoende aandacht is voor recentelijk geboekte verbeteringen. De Rekenkamer is ‘streng en conservatief”, constateert wethouder Hamit Karakus (wonen) “en dat moet ze ook zijn”. “Maar wij moeten de ontwikkeling in beweging houden, ook met het oog op de werkgelegenheid.” Hij wijst erop dat het college al in 2009 de helft van de kantoorlocaties heeft geschrapt en dat inmiddels ook 10.000 vierkante meter woningbouwprogramma is afgevoerd. Vervanging van informatiesysteem Grobis moet de informatievoorziening aan gemeenteraad en college transparanter maken.

Lees het onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam op www.cobouw.nl/bijlagen

Reageer op dit artikel