nieuws

Rijk wil positie architecten en ontwerpers versterken

bouwbreed

Excellent opdrachtgeverschap en excellente projecten, daarmee wil de rijksoverheid de positie van architecten en ruimtelijke ontwerpers versterken.

Complexe ruimtelijke opgave vraagt creatieve bijdragen

“Architectuur en ruimtelijk ontwerp zijn van belang voor een goed systeem van ruimtelijke ordening en voor een internationaal aansprekend cultuuraanbod. Het zijn toegepaste disciplines die voor complexe fysieke opgaven een creatieve bijdrage kunnen leveren bij het ontwikkelen van functionele, aantrekkelijke, innovatieve en betaalbare oplossingen”, schrijven minister Schultz en cultuur-staatssecretaris Zijlstra in de ‘Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016’.

Zij wijzen erop dat de Nederlandse ontwerpsector internationaal lof en waardering oogst met een hoogwaardige ontwerppraktijk. Ook economisch is de sector een exportproduct. Niet voor niets heeft het kabinet een topsector Creatieve Industrie ingesteld waarvan architectuur deel uitmaakt.

Het kabinet is dan ook overtuigd van de economische waarde en potentie van de sector, “die overigens zelf zwaar lijdt onder de stagnatie van economie en bouw”. Door de sector te versterken, kan die er ook aan bijdragen Nederland sneller uit de crisis te halen.

Opdrachtgeverschap

Voor die versterking is goed opdrachtgeverschap essentieel. “Zonder ambitieuze, inspirerende en professionele opdracht­gevers komt de potentiële kracht en meerwaarde van architectuur en ruimtelijk ontwerp niet tot zijn recht”, aldus de bewindslieden. Het Rijk gaat daarom vroegtijdig ontwerp en ontwerpers inschakelen in de (beleids)processen.

Ook lokaal moet er het nodige gebeuren. Daarom wil het Rijk regionale en lokale initiatieven (mede)financieren gericht op vernieuwende typologieën met de programma’s zorg en scholenbouw, stad en regio en stedelijke transformaties.

Juist op die punten denkten de bewindslieden dat er nog grote uitdagingen liggen voor de ontwerpende sector. In de steden is het verder werken aan ruimtelijke kwaliteit van groot belang, vinden zij.

Reageer op dit artikel