nieuws

Regie van overheid gevraagd in vastgoeddebat

bouwbreed

Een overgrote meerderheid in de vastgoedsector, 87 procent, wil dat de overheid actief intervenieert om vastgoedontwikkeling vlot te trekken.

Dat baseert Vastgoedforum op de antwoorden van zo’n 70 beslissers bij ontwikkelaars, corporaties, financiers en overheid. Zaal en debaters zijn het erover eens dat marktpartijen gebaat zijn bij goede regie en afwaardering van de bubbel. Ook het pleidooi voor helderheid over fiscale maatregelen heeft een breed draagvlak, menen Kamerleden Wouter Koolmees (D66) en Ed Groot (PvdA).

De nieuwbouwmarkt voor woningen zit op slot, constateren de sprekers. “Maar daar is voorfinanciering het grootste probleem, niet de plek en prijs”, constateert Jan Rensen, wethouder te Hilversum. “Het is daardoor niet een probleem dat de overheid kan oplossen.” Volgens Jansen en Koolmees kan dat probleem worden ondervangen door de komende jaren meer huurwoningen bij te bouwen.

Reageer op dit artikel