nieuws

Regie overheid gevraagd in vastgoeddebat

bouwbreed

Een overgrote meerderheid in de vastgoedsector, 87 procent, wil dat de overheid actief intervenieert om vastgoedontwikkeling vlot te trekken. Dat baseert Vastgoedforum op de antwoorden van zo’n zeventig beslissers bij ontwikkelaars, corporaties, financiers en overheid.

Aanleiding voor de enquête is een verkiezingsdebat over het vastgoed. |Donderdag debatteerden Kamerleden van de vijf grootste partijen en drie wethouders over de rol die de overheid moet innemen in de vastgoedcrisis. Tweede Kamerlid Wouter Koolmees (D66) steekt hand in eigen boezem door toe te geven dat de problemen die nu zijn ontstaan, het gevolg zijn van het ruimtelijk beleid van Paars 1 en Paars 2. “ De grote kaders van de overheid hebben zoveel verstoringen veroorzaakt met fiscale stimulering, de onderlinge concurrentie van gemeenten voor bedrijventerreinen en aftrekbaarheid van kantoren. De markt is daardoor uit z’n voegen gegroeid.” De regel dat ‘wie te veel broodjes bakt, ze zelf maar moet opeten’ gaat niet op voor de vastgoedmarkt.

Vastgoed is grondgebonden en dus geen gewone markt. Dat signaleert ook Jan Rensen, wethouder ruimtelijke ordening in Hilversum. “Het probleem van leegstaande kantoren is dat het rotte kiezen zijn in een stad. Behalve dat je ze moet slopen, moet er ook iets anders voor in de plaats komen.”

Zaal en debaterszijn het erover eens dat marktpartijen gebaat zijn bij goede regie en afwaardering van de bubbel. Ook het pleidooi voor helderheid over fiscale maatregelen heeft een breed draagvlak, constateren Koolmees en financieel woordvoerder van de PvdA, Ed Groot. De nieuwbouwmarkt voor woningen zit op slot, constateren de sprekers.

Reageer op dit artikel