nieuws

Pensioenfonds bouw geholpen door nieuwe regels

bouwbreed Premium

De nieuwe pensioenregels hebben een gunstige uitwerking op de dekkingsgraad van Bpf Bouw.

Dat zegt David van As, directeur van het bedrijfsbureau van Bpf Bouw. De dekkingsgraad verbetert daardoor iets, leren de eerste, onofficiële berekeningen. “Het zijn geen wereldschokkende verschillen. Het gaat om een paar procentpunten.”

Eind augustus stond het pensioenfonds op een dekkingsgraad van net iets onder de 100 procent, terwijl 105 procent de minimumgrens is. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een pensioenfonds in staat is aan haar toekomstige verplichtingen te voldoen. Bpf Bouw werkt al vier jaar aan een herstelplan om het pensioenfonds weer gezond te krijgen.

Mede dankzij de maandag door staatssecretaris De Krom (sociale zaken) aangekondigde spelregels ziet de toekomst er voor het pensioenfonds volgens Van As “niet ongunstig” uit. Al blijft hij wel voorzichtig. “Het blijft wel spannend. Het is nog niet van hieperdepiep, we zijn er.” Wel ziet het er volgens hem naar uit dat Bpf Bouw wederom de pensioenen niet hoeft te korten.

Met de nieuwe spelregels wil het kabinet zowel de pensioenfondsen, als de pensioendeelnemers en werkgevers lucht geven. “Door de maatregelen hoeven de pensioenpremies volgend jaar niet onnodig te stijgen en kunnen pensioenfondsen – onder strikte voorwaarden – noodzakelijke verlagingen van pensioenen over meerdere jaren spreiden en beperken tot maximaal 7 procent per jaar”, aldus staatssecretaris De Krom.

De sociale partners krijgen bij de nieuwe regels de ruimte om invulling te geven aan het premie- en indexeringsbeleid van een pensioenfonds. Het pensioenfonds toetst of de plannen wel een gezonde financiële opzet hebben. Voor jonge premiebetalers moet bijvoorbeeld genoeg geld in de pensioenpot blijven zitten.

Reageer op dit artikel