nieuws

Partijen zien af van ondertekenen Agenda Constructieve Veiligheid

bouwbreed

Partijen zien af van ondertekenen Agenda Constructieve Veiligheid

Bouwend Nederland, Neprom en VNConstructeurs zien af van het ondertekenen van de Agenda Constructieve Veiligheid 2012-2015.

Een bouwbreed gedragen actie-agenda zou daarvoor in de plaats moeten komen. Bouwend Nederland, Neprom en VNConstructeurs zijn het wel eens over vier punten. Zij willen de constructieve veiligheid verbeteren door het toepassen van bestaande en nieuwe instrumenten. Zij willen het ABC-meldpunt continueren, om te leren van ervaringen. Zij werken aan bewustwording van veiligheid én faalkosten door bijeenkomsten, opleidingen en publicaties. En zij zullen de ketenpartners aansporen om te komen tot gezamenlijke actie.

Reageer op dit artikel