nieuws

Organisaties hebben nogal wat 
wensen voor nieuw kabinet

bouwbreed Premium

Alom tevredenheid met de verkiezingsuitslag, maar wel al een pakket wensen dat een nieuw kabinet voor de bouw moet uitvoeren. Dat is de hoofdlijn van de reacties van de diverse organisaties op de verkiezingsuitslag.

Een snelle kabinetsformatie is de grootste wens van alle organisaties. Ondanks de verschillen tussen VVD en PvdA moet dat mogelijk zijn, al is het maar omdat de huidige economische situatie in ons land daar om schreeuwt.

Ook vinden zij dat de bouw juist een sleutelrol kan vervullen bij het waarmaken van politieke ambities als creëren van banen en verduurzaming. Rust op de woningmarkt is daarbij een prioriteit.

Bouwend Nederland

“Een nieuw kabinet, paars, oranje of met welk randje dan ook precies, heeft de sleutel in handen om de hele Nederlandse economie weer perspectief te geven”, aldus bouwvoorman Elco Brinkman.

Hij hoopt dan ook dat een nieuw kabinet prudent omgaat met hervormingen op de woningmarkt. “Laten we in ieder geval niet experimenten gaan uitvoeren. Dat schept alleen maar meer onzekerheid voor de woonconsument.”

Zijn uitgangspunt is dat het kabinet al veel kan doen zonder dat daar overheidsgeld in gaat zitten. “Neem bijvoorbeeld de recente CBS-cijfers die aangeven dat er op particuliere spaarrekeningen 330 miljard staat. Als het kabinet via management by speech zorgt dat een deel daarvan gebruikt wordt om in huizen te investeren, dan kost dat de overheid zelf niets, maar levert wel banen in de bouw op.”

Zo vindt hij energiebesparing eveneens een onderwerp dat als banenmotor kan fungeren. Daarbij wijst hij op het in het Lenteakkoord geïntroduceerde revolverend fonds waaruit energiebesparing voorgefinancierd kan worden.

Natuurlijk zou Brinkman graag zien dat de regering de aanbeveling van de EU volgt om energiebesparing een boost te geven door investeringen daarin onder het lage btw-tarief te brengen. “De partijen die waarschijnlijk in een coalitie komen hebben al voor de verkiezingen laten weten dat daar geen geld voor is in 2013. Maar laten ze dan alsjeblieft wel doorgaan met het revolverend fonds voor energiebesparing.”

Uneto-VNI

Ook de installatiesector dringt erop aan dat fonds gewoon te laten doorgaan. Het is in de ogen van Uneto-VNI een cruciaal instrument om de grootschalige verduurzaming in de gebouwde omgeving voor elkaar te krijgen. “Zo’n fonds moet er dan ook komen”, aldus de organisatie.

Met VNO-NCW en MKB Nederland trekt de organisatie samen op om enkele zaken op ondernemersgebied voor elkaar te krijgen. Zo moeten de plannen voor zes maanden loondoorbetaling bij ontslag, de forensentax die juist de bouw en installatiesector hard raakt, en de btw-verhoging per 1 oktober aangepast worden.

Ook Uneto-VNI wil zo snel mogelijk duidelijkheid over het woningmarktbeleid inclusief hypotheekrenteaftrek. Dat is nodig om de woningmarkt weer op gang te krijgen. Dat zorgt niet alleen voor werk in de nieuwbouw, maar ook in de renovatiemarkt.

De zorgkosten kunnen worden teruggedrongen door langer zelfstandig wonen. Uneto-VNI is van plan om dat nadrukkelijker in te brengen in de discussies rond de zorgkosten.

VEH

De Vereniging Eigen Huis bepleit eveneens duidelijkheid over de woningmarkt. De verkiezingsuitslag geeft wat dat betreft hoop op een brede aanpak van de problemen op de woningmarkt. Het nieuw te vormen kabinet moet “het weggelopen vertrouwen terugwinnen met een goed en breedgedragen hervormingsplan.”

Dat is nodig om weer rust te brengen op een markt die nu geteisterd wordt door onzekerheid en dus een kopersstaking. Nu lijkt dat leuk doordat huizenprijzen dalen, maar tegelijkertijd neemt het woningtekort toe.

Reageer op dit artikel