nieuws

Ontwerp voor de rotonde wordt uniform

bouwbreed

De grote verschillen in wegontwerp van rotondes is een potentieel gevaar voor de weggebruiker. Minister Schultz (I+M) wil daarom een soort basisontwerp voor een rotonde. John Boender van het CROW legt uit.

Hoeveel rotondes legt het Rijk jaarlijks aan?

“Niet veel, denk ik.”

Waar bemoeit de minister zich dan mee?

“Het plan om een algemene richtlijn uit te brengen komt ook niet alleen van de minister, maar ook van de wegbeheerders. Dat zijn ook provincies, gemeenten en waterschappen.”

Maar heeft het CROW niet allang een richtlijn voor rotondes?

“Klopt. Er is een richtlijn uitgegeven in 1998. Maar inmiddels zijn er al zo’n 3000 rotondes bijgekomen.”

En die zijn niet volgens de richtlijn gebouwd?

“Het merendeel wel, maar veel ook niet. Het probleem is vaak dat de regels per rotonde verschillen.”

Zoals?

“Onze richtlijn stelt dat fietsers voorrang moeten hebben binnen de bebouwde kom, en daarbuiten niet. Maar in veel gemeenten wordt daarvan afgeweken. Meestal met goede redenen, maar het kan voor verwarring zorgen. En soms voor potentieel gevaarlijke situaties.”

Bij wie?

“Vooral voor fietsers kan het lastig zijn, en met name ouderen kunnen problemen hebben met het overzicht.”

Denkt u dat de wegbeheerders zich aan een nieuwe richtlijn beter houden?

“Ik kan niet in de toekomst kijken, maar het is de bedoeling dat de rotondes eenduidiger worden en de herkenbaarheid wordt vergroot. Het is een voortzetting van de Basiskenmerken Wegontwerp, die we deze zomer hebben afgerond.”

Wanneer is de richtlijn klaar?

“Sinds de vorige richtlijn zijn er veel nieuwe ontwikkelingen en inzichten, dus voor er een richtlijn ligt zal er nog wel wat gediscussieerd worden. Maar ik verwacht dat we in 2014 klaar zijn.”

Reageer op dit artikel