nieuws

Nieuwe begroting pakt slecht uit voor bouw

bouwbreed

Nieuwe begroting pakt slecht uit voor bouw

Dat de begrotingen voor komend jaar weinig nieuws zouden bevatten, was geen nieuws. Nog slechter nieuws is dat de bouw er niets aan heeft.

De economische groei stagneert. Dat er een kleine plus van 0,75 procent kan worden geschreven, komt door de export. De binnenlandse bestedingen blijven juist achter. Dat geldt zowel voor de private als de publieke bestedingen. Het gebrek aan private bestedingen vertaalt zich direct op de woningmarkt. Onzekerheid over de koopkracht, maar net zo hard over de fiscale behandeling van de eigen woning zijn hier debet aan.

Weliswaar is in de Miljoenennota keurig het Lente-akkoord overgenomen op het gebied van de hypotheekrenteaftrek, maar daarmee is de onzekerheid nog niet weggenomen. Een nieuw kabinet kan immers weer andere ideeën hebben. Ook hoogleraar Peter Boelhouwer is weinig hoopvol. “Zicht op verbetering is er niet. Sterker nog, het wordt nog erger,zegt de woningmarktdeskundige.”

De directeur van het wetenschappelijke onderzoeksbureau van de TU Delft (OTB) vindt dat het huidige kabinet onverantwoord gehandeld heeft. “Het heeft alles op slot gezet. We zijn onze eigen crisis aan het creëren. In België en Duitsland, maar ook in Scandinavische landen stijgen de prijzen van woningen weer.”

Reageer op dit artikel