nieuws

NEVI komt met 
gedragscode voor ethisch handelen

bouwbreed

Inkopers moeten ethisch handelen, ook in deze economisch moeilijke tijden. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) een gedragscode ontwikkeld die inkopers ondersteunt bij het omgaan met ethische dilemma’s.

Het oprekken van betalingstermijnen van dertig naar soms wel negentig dagen is een onderwerp dat volgens de NEVI te vaak voorkomt in deze tijd maar niet kan. Ook het eenzijdig afdwingen van kortingen is een zaak die in strijd is met fatsoenlijk zaken doen. Dat laatste is extra erg omdat toeleveranciers dan langer hun vreemd vermogen moeten aanspreken en dus meer rente betalen dan nodig is. Dat zet de winst onder druk en daarmee de continuïteit.

Die onderwerpen staan dan ook in de gedragscode die de NEVI op 10 oktober zal presenteren. Daarin staan vier kernwaarden waarvan de vereniging vindt dat inkopers zich aan moeten houden. Dat gaat om zakelijk fatsoen, deskundigheid en objectiviteit, vrije mededinging en duurzaamheid. De gedragscode bepaalt dat zakelijke partners rechtvaardig worden behandeled, contracten worden nagekomen. Afspraak is afspraak is het adagium. De bedoeling is dat de ruim 6200 leden deze gedragscode onderschrijven en, nog belangrijker, er ook naar handelen.

Reageer op dit artikel