nieuws

Meer efficiëntie in productcertificering

bouwbreed

Als aanzet tot een efficiëntere en duidelijkere manier van certificering van bouwproducten zullen de eerste zogeheten verzamelattesten worden uitgereikt aan verwerkende bedrijven.

Verzamelattest voor brandwerende systemen ODS

< Vervolg van pagina 1

Initiatiefnemers zijn distributeur van bouwproducten ODS Dak- en Geveltechniek in Barendrecht en certificeringsinstituut SKG. Met een Komo-verzamelattest met bijbehorend productcertificaat kan een bedrijf voor meerdere producten in één document aantonen dat ze voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit, de CE-markering, bouw- en woningtoezicht en de brandweer eraan stellen.

Zo gaat ODS samen met SKG de eerste verzamelattesten maken voor zijn brandwerende systemen. De eerste twee, voor brandwerende binnendeuren van de Zwitserse fabrikant Jansen, zijn inmiddels klaar, meldt de handelsmaatschappij in staal, roestvast staal, aluminium, non-ferro en technische producten. Volgend jaar verwacht het bedrijf een derde verzamelattest klaar te hebben De deuren zijn getest door Efectis.

Apart

De praktijk is nu dat voor elk onderdeel apart certificaten moeten worden afgegeven, waarmee bedrijven kunnen aantonen dat de kwaliteit is gegarandeerd. “Het komt vaak voor dat één brandwerende pui verantwoord moet worden door meerdere testrapporten van soms verschillende al of niet geautoriseerde instituten. Dit kost de partijen in het ontwerp- en bouwproces veel te veel tijd en energie. Dit is dus een lastige en ongewenste situatie”, aldus ODS.

Erik van Komen van ODS wijst op de strengere regelgeving voor brandveiligheid waarmee de bedrijven binnen afzienbare tijd te maken krijgen, onder andere door de invoering van de CE-markering. Het wordt daarom steeds lastiger om verantwoording af te leggen over de brandwerendheid van een pui. De verzamelattesten verschaffen volgens Van Komen direct duidelijkheid richting architect en opdrachtgever. Bovendien bieden ze volgens hem de verwerkende bedrijven de kans zich te onderscheiden in de markt. “Hiermee lopen we duidelijk voorop in de markt. We zijn daarom heel trots op deze innovatie, ook omdat de veiligheid ermee is gediend”, aldus Van Komen.

ODS werkt samen met circa driehonderd verwerkende bedrijven, die overigens niet allemaal brandwerende producten afnemen. Momenteel hebben zich vijf bedrijven aangemeld voor deelneming in het project van de verzamelattesten voor brandwerende systemen. Dat zijn ZNR, Rollecate, Plooijer, Hendriks en Alraf. Komen schat in dat uiteindelijk veertig à vijftig bedrijven in deze sector zullen deelnemen.

Reageer op dit artikel