nieuws

Kabinet gaat VAR-verklaring vervangen door webmodule

bouwbreed

Van een onzer verslaggevers Het kabinet gaat een einde maken aan de VAR-verklaring. Een webmodule bij de Kamer van Koophandel moet nu uitsluitsel geven over de vraag of iemand zelfstandige is of werknemer.

In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Weekers (financiën) weten dat de rechtszekerheid die de VAR-verklaring gaf, niet onnodig mag worden aangetast in het nieuwe systeem. Tegelijkertijd vindt hij wel dat de verantwoordelijkheid nu eenzijdig bij de opdrachtnemer ligt. Die wil hij weer gedeeltelijk bij de opdrachtgever leggen.

In het nieuwe systeem van de webmodule behoeft de opdrachtgever alleen maar te kijken naar omstandigheden waarop hij invloed kan uitoefenen. Daarmee is voor de bouw de oude discussie terug over het verschil tussen de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie. Die eerste kijkt vooral of een opdrachtnemer meerdere opdrachtgevers heeft, waardoor kan worden aangenomen dat de zzp’er ondernemer is. De laatste kijkt ook naar de gezagsverhouding op een werk en de zeggenschap over bijvoorbeeld arbeidstijden.

Aanleiding voor de overstap is de enorme toevloed aan aanvragen die de Belastingdienst de afgelopen jaren van zzp’ers heeft gekregen. Daardoor was afhandeling binnen redelijke termijn nauwelijks mogelijk, behalve als er nauwelijks meer vooraf gecontroleerd zou worden. Het aantal zzp’ers zorgde er ook voor dat handhaving achteraf eveneens in de knel komt.

De VAR-verklaring is destijds ingevoerd omdat opdrachtnemers bijkans wanhopig werden, doordat de Belastingdienst, de premie-innende instanties en de Arbeidsinspectie hun eigen definitie hanteerden voor zzp’ers. Daardoor konden opdrachtgevers achteraf geconfronteerd worden met forse naheffingen voor belastingen of premies.

Met de VAR-verklaring werd bereikt dat in elk geval voor belastingen en premies dezelfde definitie werd gehanteerd. Bovendien was de verklaring voor opdrachtgevers voldoende om gevrijwaard te zijn van naheffingen. Per 2014 moet het nieuwe systeem ingaan.

Reageer op dit artikel