nieuws

Imagoschade voor Rijkswaterstaat

bouwbreed

Het zorgvuldig opgebouwde imago van Rijkswaterstaat komt onder druk te staan door de enorme bezuinigingen op wegonderhoud. Communicatie rond wegwerk wordt op een laag pitje gezet en gratis alternatieven wegbezuinigd.

Extra files ontstaan doordat de venstertijden voor werkzaamheden met een uur worden verruimd en nachtwerk zoveel mogelijk wordt vermeden. Het voorkomen van de hoge uurtarieven van wegwerk levert een forse besparing. Tegelijk speelt Rijkswaterstaat hoog spel door fors te beknibbelen op onderhoud en communicatie.

Wegwerk leidt nu tot 5,1 procent van de files en dat percentage zal stijgen, verwacht Rijkswaterstaat. Met de Tweede Kamer is afgesproken om het percentage maximaal tot 10 te laten stijgen en de dienst probeert de files binnen die perken te houden.

Het is een terechte zorg dat daardoor de agressie tegen wegwerkers zal toenemen. De bezuinigingen zullen daar op drie fronten aan bijdragen. Ten eerste door langer aan de weg te werken. Ten tweede door slechtere communicatie rond een bouwproject; mensen worden geacht het internet in de gaten te houden.

Zowel bouwborden als advertenties zullen tot een minimum worden teruggebracht. De gratis kaartjes voor bus of trein worden helemaal geschrapt, waardoor dat geen aantrekkelijk alternatief meer is en ook dat zal ertoe leiden dat meer mensen dan toch maar in de auto stappen. “Voorspelbaarheid van wat je gaat aantreffen op de weg, voorkomt agressie. Dit pakket draagt aan alle kanten bij aan extra irritatie”, voorspelt FNV-vakbondbestuurder Mieke van Veldhuizen.

Het risico bestaat dat Rijkswaterstaat daarmee zijn goodwill verspeelt. Juist de goede communicatie rond projecten, paginagrote advertenties, gratis treinkaartjes en de site vanAnaarBeter hebben het imago van de dienst de afgelopen jaren goed gedaan. Met de keus om meer aan de markt over te laten, is ook bewust gekozen de automobilist centraal te stellen bij werkzaamheden. Daaruit vloeide ook de keus voort om werkzaamheden meer tijdens de nacht- en weekend te doen. Een keus die relatief duur uitpakt en nu grotendeels wordt teruggedraaid, maar diezelfde automobilist is al verwend geraakt.

Rijkswaterstaat kan zelfs een potje breken door de goede communicatie. De ellenlange files van de afgelopen winters leverden geen rel op in de media en de ‘snelheidsdeken’ om de maximum snelheden te beperken wegens gladheid werd klakkeloos geslikt.

Voldoende

Rond de wegverbredingen van A12 Lunetten-Veenendaal werd de omgeving op de hoogte gehouden met 70.000 op naam gestalde brieven. Gemiddeld kregen bouwer BAM, maar ook Rijkswaterstaat een dikke voldoende over de verstrekte informatie. Onvoorspelbaarheid en onverwachte tegenslagen zijn de belangrijkste factoren om agressie op te wekken. Ook bij de Noord-Zuidlijn is die les geleerd. Bij de eerste verzakkingen van de Vijzelgracht was de wereld te klein. Het roer ging om op bouwgebied, maar juist ook met een meer open communicatie en betere informatie voor de omwonenden. Nu opnieuw de panden enkele millimeters zakken, wordt daar bedaard op gereageerd. Terwijl feitelijk hetzelfde gebeurt als een paar jaar eerder.

Irritatie en ergernis kunnen snel een einde aan maken aan het betrouwbare beeld van Rijkswaterstaat. Het doemscenario is het imago van spoorbeheerder ProRail. Gevallen blaadjes, bevroren wissels en vertragingen leveren negatieve publicaties op, waarbij geen goed woord voor de organisatie overblijft. Uitgerekend de spoorbeheerder kijkt jaloers naar het imago van Rijkswaterstaat en probeert een aantal ideeën te kopiëren, zoals de advertenties en een site à la vanAnaarBeter .

Reageer op dit artikel