nieuws

‘Het slechtste signaal duidde op grote afwijking’

bouwbreed

Cross-hole Sonic Logic (CSL) kan met opmerkelijke precisie de omvang van een afwijking in beeld brengen. Het ontvangertje in de ene buis registreert hoe snel het 50 kHz-signaal doorkomt dat vanuit de andere buis wordt verstuurd.

Komt het signaal trager door dan met de gebruikelijke snelheid van 4 kilometer per seconde, dan kan dat duiden op een probleem. Diagonaalmetingen geven extra diepte aan het beeld. In totaal kunnen zes combinaties aan metingen worden verricht bij gebruik van vier meetbuizen per voeg. “Het slechte signaal dat we op -6 tot -7 meter registreerden in verschillende geluidspaden duidde hier op een grote anomalie in het zuidelijk paneel”, vertelt Rodriaan Spruit, die aan de TU Delft promotieonderzoek doet naar de meettechniek. Op basis van eerder uitgevoerde referentiemetingen op een testblok bij de TU Delft vermoedde hij dat de verdachte plek granulair materiaal bevatte (zand of grind). Da t bleek na ontgraven te kloppen. Preventieve reparatie was noodzakelijk wegens de nabije bebouwing en aanwezigheid van een tussenzandlaag buite n de bouwkuip op die diepte.

In de bouwput is het gat nu nog slechts met moeite te zien, omdat het materiaal uitgehakt of alsnog verdrongen is bij het preventief jetgrouten.

Bij de Spoorzone Delft is het diepwandprocedé van meet af aan grondig tegen het licht gehouden. Dit in verband met risicogestuurd toetsen door opdrachtgever ProRail en recente problemen met diepwanden in het Rotterdamse metrostation CS (2007) en de Amsterdamse Vijzelgracht (2008). “We hebben enorm veel extra aandacht besteed aan de kwaliteit van beton en wapeningskorven”, zegt Hans Mortier, die ook lid was van de COB/CUR-commissie Diepwanden. “Als zich ondanks dat een probleem voordoet, geven de akoestische metingen zeer exact weer waar. Dat is een geweldig voordeel, want je kunt preventieve maatregelen veel gerichter en dus effectiever inzetten.” Ter vergelijking: aan de Vijzelgracht werden destijds alle naden vanaf de binnenzijde bevroren.

Bij kleine anomalieën slaan de CSL-meters niet uit. Dat is gunstig, want die doen zich geregeld voor bij diepwandvoegen maar slibben gewoonlijk vanzelf dicht.

De Combinatie testte ook een tweede meettechniek van Spruit. Daarbij worden glasvezeldraden in het beton aangebracht. Door lichtpulsen door de telecomdraden te sturen zijn uiterst nauwkeurige temperatuurmetingen mogelijk. Die brengen het stortfront in beeld, maar ook het uithardingsproces. Deze methode is nauwkeuriger, maar kwetsbaarder, kostbaarder en meer belastend voor de uitvoering.

Reageer op dit artikel