nieuws

Gedrag consumenten onderschat

bouwbreed

Politieke partijen die zeggen weer op te willen bouwen wat de huidige Nederlandse regering in twee jaar heeft afgebroken, zijn voor minister Kamp van Sociale Zaken zielig. In zijn ogen heeft ons land vorig jaar economisch uitstekend gepresteerd.

‘Waarde van koopwoningen nog altijd twee keer zo groot als de totale hypotheekschuld’

“De uitgangspositie van Nederland is gunstig”, stelde de minister bij de presentatie van de uitgave de Nederlandse economie in 2011 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. “Onze arbeidsproductiviteit is de vierde van de wereld. De werkloosheid is de op een na de laagste in Europa. Nederland is wat betreft de concurrentiekracht nummer vijf van de wereld, op het gebied van het vestigingsklimaat zelfs de nummer twee.”

Ook directeur-generaal Gosse van der Veen van het CBS ziet weinig reden waarom Nederland zich in de put zou moeten praten. “Qua zwaarte is de crisis vergelijkbaar met die in de jaren dertig en tachtig in de vorige eeuw. Wat echter niet vergeten moet worden, is dat het welvaartsniveau nu veel hoger ligt dan in eerdere crisisperioden. Ook relatief zijn de veranderingen aanzienlijk. Na Luxemburg is Nederland het welvarendste land van Europa.”

Van der Veen wijst op de tien indicatoren waartoe Brussel besloot, om sneller op economische onevenwichtigheden te kunnen reageren. Op vier punten speelt Nederland zich in de kijker. “Je moet echter altijd achter de cijfers blijven kijken om goed te kunnen duiden wat er echt aan de hand is. Neem de veelbesproken hoge hypotheekschuld. Daar staan aanzienlijke bezittingen tegenover. De totale waarde aan koopwoningen in nog altijd twee keer zo hoog als de hypotheekschuld. En weet ook dat tegenover dat het spaargeld ongeveer gelijk is aan de helft van de hypotheekschuld.”

Wat Van Veen mist bij de Brusselse indicatoren is de factor consumentenvertrouwen. De argwaan van de burgers heeft geleid tot een koopstaking op de woningmarkt.

“De set van tien indicatoren had ook anders kunnen uitpakken, er is een keuze gemaakt. Het sentiment van de bevolking wordt soms onderschat. De consumptie door huishoudens staat al enkele jaren onder druk en dat remt de economie. Het Nederlandse consumentenvertrouwen nam in de eerste helft van 2011 sterker af dan waar ook in Europa. Sindsdien ligt het peil onder het Europese gemiddelde. Deze onevenwichtigheid mag dan weliswaar niet tot de indicatoren van de Europese Commissie behoren maar ze mag zeker niet worden onderschat.”

Ook de schuldpositie van de Nederlandse staat verdient volgens Van der Veen nuance. Door de ingreep in 2008 in de financiële sector trok de overheid voor 81 miljard euro de portemonnee. Daar staan aanzienlijke bezittingen bij banken tegenover.

Reageer op dit artikel