nieuws

Flora- en faunabank in trek bij overheden

bouwbreed

Flora- en faunabank in trek bij overheden

De nationale Databank Flora en Fauna is de grens van honderd abonnementen gepasseerd.

Van het instrument om precies te weten waar en hoeveel bepaalde planten en dieren voorkomen, maken vooral gemeenten gebruik. Inmiddels 42 in getal. Ook zijn 19 waterschappen, 9 provincies en 4 provinciale Landschappen aangesloten.

Aanvankelijk rekende de Gegevensautoriteit Natuur op een brede belangstelling bij het bedrijfsleven. Van de bouwers maken nu uitsluitend Ballast Nedam en Volker Infra van de dienst gebruik. Ook de Gasunie en grondstoffenbedrijf Van Nieuwpoort putten uit de databank. De meeste bedrijven proberen – indien gewenst – de gegevens te verkrijgen via de bij hun opdrachten betrokken overheden.

Reageer op dit artikel