nieuws

Financiering essentieel voor innovatie en concurrentie

bouwbreed Premium

Financiering buiten de banken om moet makkelijker kunnen. Daarom past het ministerie van Economische Zaken regelingen aan die dat mogelijk maken.

Goede toegang tot financiering is essentieel voor een innovatief en concurrerend Nederland. Het probleem is echter dat vooral kleine innovatieve bedrijven en starters steeds meer moeite hebben met het vinden van financiering. Om nieuw aanbod voor het midden- en kleinbedrijf te stimuleren, zal minister Verhagen een pilot starten waarmee de regeling Borgstelling voor het mkb wordt opengesteld voor niet-banken. Het budget daarvoor wordt verhoogd tot 1 miljard.

Ook wordt bekeken of de garantieregelingen Garantie Ondernemingsfinanciering en Groeifaciliteit onder voorwaarden gebruikt kunnen worden om de financiering van nieuwe aanbieders van mkb-financiering te ondersteunen. Hiermee hoopt Verhagen dat mkb-bedrijven gemakkelijker toegang vinden tot de kapitaalmarkt en hen minder afhankelijk te maken van de goedheid van banken.

Ook op andere manieren wil het ministerie het leven van ondernemers eenvoudiger te maken. Zo zijn in het kader van lastenverlichting de heffingen van de Kamers van Koophandel per 1 januari aanstaande afgeschaft.

Daarnaast worden de Kamers gemoderniseerd en samengevoegd met Syntens. Daardoor kunnen ondernemers voor al hun overheidszaken straks naar het Ondernemersplein.

Verder schrapt het kabinet in 2013 bijna 110 miljoen aan administratieve lasten. Zo worden rond het natuurbeleid de administratieve lasten met 5 procent en de nalevingskosten met 8 procent verminderd.

Komend jaar gaan de Topconsortia voor Kennis en Innovatie van start. Doel is meer investeringen te realiseren in R&D.

Reageer op dit artikel