nieuws

Extra geld nodig voor Zuidvleugel

bouwbreed

Voor de bereikbaar van de vervoersregio Den Haag-Rotterdam moeten nog enkele miljarden geïnvesteerd worden. In 2030 moet het allemaal klaar zijn, schrijft minister Schultz van Haegen.

Met 3,2 miljoen inwoners en een bruto regionaal product van 128 miljard euro is de Zuidvleugel van de Randstad een van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. Om dat zo te houden zijn echter nog forse investeringen in infrastructuur nodig, zo blijkt uit een verkeersanalyse van Rijkswaterstaat.

De meest urgente knelpunten worden inmiddels aangepakt. Enkele zijn inmiddels al in uitvoering, zoals de A15 Maasvlakte-Vaanplein en de A4 Delft-Schiedam. Beide moeten in 2015 gereed zijn. Het project A13-A16 zit nog in de planstudiefase. Dit project moet de A13 bij Overschie en de A20 ontlasten. Samen met enkele andere projecten wordt voor circa 4,3 miljard aan het hoofdwegennet verspijkerd en ook nog 2 miljard aan het spoor.

Al die investeringen zijn echter onvoldoende om de knelpunten tot 2030 op te lossen. Daarvoor zijn nog additionele investeringen nodig in onder meer de nieuwe westelijke oeververbinding. Zo blijft in Haaglanden de A4 bij Den Haag een knelpunt, vooral door onvoldoende capaciteit op de weefvakken. Volgens Rijkswaterstaat zijn zelfs bij een lage economische groei maatregelen nodig. Bij een hoge economische groei nemen de knelpunten zowel in aantal als ernst toe.

Vorig jaar hebben de minister en de regio besloten tot 2024 prioriteit te geven aan de A4-passage en de zogenoemde Poorten en Inprikkers, een samenhangend pakket maatregelen dat het inkomend en uitgaande autoverkeer van en naar Den Haag gelijkmatiger moet spreiden in combinatie met een doorgaande structuur op de A4 langs Den Haag. Dit gaat 567 miljoen euro kosten.

In de Rotterdamse regio blijft het onvoldoende aantal oeververbindingen een probleem. Al langer wordt gesproken over een nieuwe tunnel, de Blankenburgtunnel dan wel de nog verder westelijk gelegen Oranjetunnel. Schultz heeft zich eerder al uitgesproken voor de Blankenburgtunnel omdat die goedkoper is en beter scoort voor bereikbaarheid. Om milieutechnische redenen zou de Oranjetunnel juist beter zijn.

De analyse van Rijkswaterstaat laat zien dat Schultz het bij het rechte eind heeft met haar voorkeur voor de Blankenburgtunnel. Zowel met als zonder tolheffing wordt voldaan aan de streefwaarden voor reistijd. De tunnel kost zo’n 1 miljard tegen 1,5 tot 1,7 miljard voor de Oranjetunnel die slechter scoort op bereikbaarheid. Daardoor heeft Schultz er nog wel 150 miljoen extra voor over om de Blankenburgtunnel beter in te passen en de toevoerwegen deels verdiept aan te leggen. Ook is 25 miljoen extra beschikbaar voor aanvullende maatregelen.

Reageer op dit artikel