nieuws

Drainage helpt grondwater beheren

bouwbreed

Klimaatadaptieve drainage heet de techniek waarmee Future Water de grondwaterstand beheert. Drie veldproeven leren dat de opzet werkt. Eind dit jaar kan de methode op grote(re) schaal worden ingezet.

De techniek helpt water vast te houden in de bodem, legt Gé van den Eertwegh uit. Hij doet dat namens FutureWater uit Wageningen dat de techniek ontwikkelde in consortium met vijf andere bedrijven. Online en traploos gestuurd voert het systeem een overmaat aan regenwater af. Opgeslagen in de bodem kan het water in droge perioden weer worden opgepompt. De methode is vooral ontwikkeld voor agrarische gebieden. Ook in bebouwde gebieden rendeert de techniek, denkt Van den Eertwegh. Water opslaan in de bodem onder woningen zou de waterschappen verlossen van veel zorgen.

Het systeem bestaat uit een samengesteld en peilgestuurde drainage en een verzamelput met elektronische regelaar met stelmotor, sensoren en telemetrie. De regelaar stelt het drainageniveau vast aan de hand van de grondwaterstand. Dat kan ook op basis van de weersverwachting. Wateroverlast zal daardoor in elk geval minder voorkomen. De regeling draait onafhankelijk van het peil van het oppervlaktewater. Alle activiteiten en metingen worden doorlopend gevolgd en opgeslagen. De techniek wordt beproefd op drie testpercelen van elk 5 hectare. In de praktijk moet het systeem aaneengesloten percelen van 10 hectare bedienen.

De kosten van de methode zijn vooralsnog begroot op 5 hectare. In die becijfering kost het aanleggen van een drainagestelsel 10.000 tot 15.000 euro. Bij dat bedrag komen nog eens 7000 tot 8000 euro voor de regelaar. De besturing en de andere benodigdheden kunnen ook op een bestaande drainage worden aangesloten. “De ben odigdheden zijn grotendeels standaard handelsproducten”, zegt Van den Eertwegh. “Het mechanische deel van de regelaar moet wel op maat worden gemaakt.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels