nieuws

Dempers onder rails glaswasinstallatie

bouwbreed

Het aanbrengen van dempers tussen het railsysteem van de glaswasinstallatie en de stalen kolommen van de constructie kunnen het probleem van trillingen in het kantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht opheffen.

Aanpassingen aan gebouw Westraven vergt nog maanden

Volgens woordvoerder Edward Ernst van de Rijksgebouwendienst (RGD) wordt de oplossing van het probleem in die richting gezocht. Woensdag maakte de dienst bekend dat de oorzaak van de trillingen in het gebouw Westraven moet worden toegeschreven aan de glaswasinstallatie in combinatie met de specifieke constructie van het gebouw en het meubilair. De balken en het frame van de installatie zijn plaatselijk rechtstreeks op de stalen kolommen van het gebouw gemonteerd. Trillingen van de glaswasinstallatie worden zo gemakkelijk doorgegeven aan de kolommen, de vloeren en de bureaus. De structuur van het gebouw met doorgaande kolommen, aldus de onderzoekers van Cauberg-Huygen, dempt deze trillingen slechts in beperkte mate. Het gebruik van de installatie op bepaalde plaatsen op het dak, in een hoge positie, wekt trillingen op met een frequentie van 4 hertz, dezelfde frequentie van vloerdelen en bureaus.

Dit resulteerde in resoneren van vloeren en bureaus. De trillingen veroorzaakten eind juni onrust onder het personeel, dat niet meer in het gebouw durfde te werken. Volgens de RGD is echter op geen enkel moment de constructieve veiligheid van het gebouw in het geding geweest. Ook zijn geen schades geconstateerd die het gevolg zouden kunnen zijn van de trillingen.

De glaswasinstallatie blijft nu buiten gebruik tot het moment dat voorzieningen zijn getroffen die het euvel definitief moeten verhelpen. Tot die tijd kan Rijkswaterstaat het gebouw niet gebruiken. Volgens woordvoerder Ernst van de RGD is het aanbrengen van een of andere vorm van demping onder het railsysteem van de glaswasinstallatie technisch geen ingewikkelde ingreep.

Star

Toch verwacht hij dat het gebouw pas na de jaarwisseling weer in gebruik kan worden genomen. Ballast Nedam, die het kantoorgebouw enkele jaren geleden renoveerde en verbouwde voor de RGD, gaat de komende tijd ook nog de bevestigingen van 25 stalen gevelstijlen ter hoogte van de vides vervangen. Uit inspectie is gebleken dat de verbindingen star werken, waardoor ze niet spanningsvrij kunnen verlengen en verkorten. Dit zou kunnen leiden tot bezwijken van de videconstructie. De onvolkomenheden werden geconstateerd tijdens de zoektocht naar de oorzaak van de trillingen, maar hebben er volgens woordvoerder Ernst van de RGD niet mee te maken.

Reageer op dit artikel