nieuws

De lakmoesproef

bouwbreed Premium

De kruitdampen van de verkiezingen zijn nog nauwelijks opgetrokken of Rutte wordt al onderworpen aan de eerste lakmoesproef. Griekenland heeft een derde steunpakket nodig. Vorige week nog liet de premier in een van de veel te vele verkiezingsdebatten weten geen cent meer aan de Grieken te willen geven. Natuurlijk was dat om PVV-stemmers over te […]

De kruitdampen van de verkiezingen zijn nog nauwelijks opgetrokken of Rutte wordt al onderworpen aan de eerste lakmoesproef. Griekenland heeft een derde steunpakket nodig. Vorige week nog liet de premier in een van de veel te vele verkiezingsdebatten weten geen cent meer aan de Grieken te willen geven. Natuurlijk was dat om PVV-stemmers over te halen terug te keren naar de VVD, maar toch.

Rutte komt nu in een duivels dilemma terecht. Moet hij een zo nadrukkelijk gegeven belofte schenden of moet hij de euro in gevaar brengen en daardoor de economioe ook in ons land schade berokkenen? De keus is dus simpelweg liegen of stom doen. Geen aantrekkelijke gedachte voor iemand die het nu wel eens vier jaar als premier wil volhouden. Voor de hele politiek is de komende periode trouwens ook een lakmoesproef. Wordt het maanden onderhandelen om de eigen achterban het gevoel te geven dat alles op alles is gezet om het eigen verkiezingsprogramma zo goed mogelijk overeind te houden in het komende regeerakkoord of wordt gekozen voor snelheid in ‘s lands belang?

Wat mij betreft is de uitspraak van de kiezers glashelder: politiek, kom heel rap met een stabiel kabinet dat zorgt voor solide overheidsfinanciën maar ook oog heeft voor de noden van de maatschappij en derzelver individuen. Het is nu dus de kans voor politici de door henzelf gecreëerde afstand tussen burgers en politiek te overbruggen.

In de praktijk betekent dat het strikte begrotingsbeleid van de VVD wordt gecombineerd met een deel van de banenplannen van de PvdA. Dat is goed voor de economie en zeker goed voor de bou w.

Het moet mogelijk zijn om snel overeenstemming te bereiken. Eén compromis moet per se niet gesloten worden, en dat is op het gebied van de woningmarkt. Een lastig dossier voor de VVD, die al heeft aangegeven te willen schuiven op het punt van de hypotheekrenteaftrek. Een compromis dreigt dus. We hebben veel meer behoefte aan een doorwrocht woningmarktbeleid dat ook een langere levensduur kent dan één kabinetsperiode. Leg het lakmoesblaadje maar vast klaar.

Reageer op dit artikel