nieuws

Competitie

bouwbreed Premium

Een aanbesteding is een competitie. Er kan er maar één de beste zijn en er met de opdracht vandoor gaan. Het is daarbij een bijzondere competitie. Er gelden niet alleen regels voor de deelnemers aan de competitie, maar nog veel strengere regels voor de organisator van de competitie: de aanbestedende dienst. Sommige aanbestedende diensten voelen […]

Een aanbesteding is een competitie. Er kan er maar één de beste zijn en er met de opdracht vandoor gaan. Het is daarbij een bijzondere competitie. Er gelden niet alleen regels voor de deelnemers aan de competitie, maar nog veel strengere regels voor de organisator van de competitie: de aanbestedende dienst. Sommige aanbestedende diensten voelen zich slachtoffer van de regels. Ze moeten zo transparant, objectief en non-discriminatoir mogelijk handelen. En als daarbij enige twijfel ontstaat, hangt hen een rechtszaak boven het hoofd.

En inschrijvers? Die hebben het makkelijk. Die schrijven gewoon in, vaak met slordige inschrijvingen, waarin zaken vergeten worden of die vol zitten met twijfelachtige interpretaties. Niet geremd door enige regel of beginsel. En zie dan, binnen die prachtige kaders van transparantie en objectiviteit, maar eens tot een gunningsbeslissing te komen waarbij je noch door de hond, noch door de kat gebeten wordt…

Maar eenzelfde soort afgunst is er aan inschrijverszijde. Die aanbesteders – die schrijven maar wat op in een kwalitatief vaak twijfelachtig bestek en gooien dat zonder gene op de openbare markt. Tien tot vijftien inschrijvers, die elk hoge kosten moeten maken voor het doen van een inschrijving. En als er ergens een kleinigheidje ontbreekt, dan wordt je meteen uitgesloten. Daar komt nog bij dat je binnen een paar weken een sluitende prijs moet neerleggen voor een werk dat vaak al een voortraject van jaren kent. Die aanbestedende diensten zouden zelf maar eens moeten ervaren hoe het is om in felle competitie te moeten werken, aldus veel inschrijvers.

En laat het nou precies een dergelijk inititatief zijn waar de VNG vorige week mee kwam! Een competitie tussen aanbestedende diensten. Met als prijs de titel ‘Beste (decentrale) aanbesteder van het jaar’. De statistieken van het Aanbestedingsinstituut kunnen prima als basis dienen. Medewerking onzerzijds is ook al toegezegd. Met zoveel inkopers in het land moet een dergelijke prijs stimulerend werken.

Maar dan die inschrijvers? Die mogen ook beoordeeld worden. Graag zelfs. Past performance heet dat. Alleen, dat moet dan weer volledig objectief en transparant. En dat maakt het lastig. Misschien moeten we maar eens een competitie opzetten om dat op een goede manier te organiseren..?

Reageer op dit artikel