nieuws

Brazilië profiteert van rivierenkennis Arcadis

bouwbreed

Arcadis ontwerpt plannen om de scheepvaartcapaciteit van de Braziliaanse rivieren minstens te verdubbelen. In het economisch snel groeiende Zuid-Amerikaanse land is 70 procent van het 60.000 kilometer binnenwaterpotentieel bevaarbaar maar wordt slechts 13.000 kilometer gebruikt.

Theo Leoné

“Het plan dat we maken is een mooi voorbeeld hoe we kennis uit ons internationale netwerk lokaal kunnen toepassen”, zegt Jan van Overeem, directeur businessontwikkeling van Arcadis. “We zullen onder leiding van Alice Krekt werken met een projectteam dat bestaat uit Brazilianen die de lokale omstandigheden goed kennen en Nederlanders die expertise hebben op het gebied van water en binnenvaart. Op het hoogtepunt van de werkzaamheden zijn we, op het in een maand of tien af te ronden onderzoek, bezig met een man of twintig.”

Arcadis won het project ter waarde van 2,7 miljoen euro in concurrentie met ingenieursbureaus uit Amerika, Nederland, Engeland, België en Brazilië. Medefinancier van de door het Braziliaans ministerie van transport uitgegeven opdracht is de Wereldbank.

Het Braziliaans ministerie van transport is het een doorn in het oog dat in de twaalf stroomgebieden van het land zo weinig gebruik gemaakt wordt van de rivieren. Een delegatie die op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken Nederland bezocht, raakte enthousiast over de wijze waarop in ons land bulkvervoer over water plaats vindt. In Brazilië gaat het vervoer grotendeels over de steeds drukker wordende wegen. Van Overeem: “Brazilië wil de rivieren vooral gebruiken voor het transport van goederen als soja, suikerriet en mais. Denk ook aan containers en personenvervoer.”

Vrachtstromen

Arcadis inventariseert de huidige en te verwachten Braziliaanse vrachtstromen en gaat de binnenlanden in om te bekijken hoe het scheepvaartnet verbeterd kan worden. Soms zal een gevaarlijke bocht moeten worden aangepast, dan weer ligt het accent op bag gerwerk en het vinden van de juiste plaatsen voor overslagterminals. Ook de rol van de zeehavens en het regie voeren op de rivieren worden in de studie betrokken. Bijzondere obstakels zijn de vele dammen die zijn aangelegd ten behoeve van het winnen van waterkracht. Maar liefst 80 procent van de Braziliaanse energievoorziening komt uit waterk rachtcentrales. Ter wille van de scheepvaart zullen op vele plaatsen sluiscomplexen moeten komen.

Van Overeem: “We maken een globaal plan voor zowel de korte als de lange termijn. Doel is om binnen twintig jaar het vrachtverkeer over water te verhogen van 13 tot 29 procent. Vrij snel zijn vervolgstudies gericht op de uitvoering te verwachten.”

Reageer op dit artikel